Tiltak for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet benyttes i altfor liten grad, viser en FHI-rapport
Tiltak for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet benyttes i altfor liten grad, viser en FHI-rapport

De beste tiltakene mot barne- og ungdoms­kriminalitet brukes for lite, viser rapport

Tiltak for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet benyttes i altfor liten grad, viser en FHI-rapport.

Rapporten gir en sterk anbefaling om å benytte forebyggende og behandlende tiltak som er grundig evaluert og som har dokumentert effekt, sier Heidi Aase, forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge Aase er det satt i gang slike tiltak flere steder i Norge, men de finnes ikke mange nok steder.

– Tiltakene er ikke tilgjengelige for alle som trenger dem, og ikke i alle deler av landet. Dette er spesialiserte tiltak. For å nå alle som trenger dem, må man kanskje organisere tjenestene sine annerledes, sier forskeren.

I rapporten kommer det fram at altfor mange av dagens tiltak ikke er evaluert. Man vet dermed ikke om tiltakene har effekt eller ikke, eller om de har negative effekter.

Tiltakene med best dokumentert effekt i å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner med kriminalitet, er: Viktig å fullføre videregående skole, systematisk arbeid som må forankres hos virksomhetsledelsen, må følge barnekonvensjonen og evaluere tiltak gjennom forskning.

Powered by Labrador CMS