– Blant jenter kan det være en veldig hard kultur, der man enten er ute eller inne, sier forsker.
– Blant jenter kan det være en veldig hard kultur, der man enten er ute eller inne, sier forsker.

Hvorfor er jenter så ondskapsfulle mot hverandre?

SPØR EN FORSKER: – Jeg synes ikke jentene er mer ondskapsfulle enn guttene, men kulturen i jentegruppene er annerledes. Det er en masse subtile koder man bruker til å posisjonere seg og holde andre utenfor, sier mobbeekspert.

Ute i kulda eller inne i varmen?

Friminuttene kan være en prøvelse. Noen ganger er man en del av fellesskapet. Andre gang er man ikke det.

En av våre lesere, Tone, husker at det særlig var jentene som dannet klikker og var kjipe mot hverandre. Hun har inntrykk av at det er et generelt fenomen:

«De fleste husker noe slikt fra skolegården. Jentene kunne være ganske grusomme mot hverandre. Guttene sloss fysisk, men jentene frøs hverandre ut, og klikkdannelsene skiftet hele tiden, skriver Tone i en e-post.

«Hva skyldes det? Hvorfor er jenter så ondskapsfulle?», spør hun.

Svaret får du i denne artikkelen.

– Jenter er ikke ondskapsfulle

Men må vi dvele litt ved selve spørsmålet. Jo Krøjer, som blant annet forsker på kjønn, læring og sosial dynamikk på skolen, er ikke fornøyd med den måten Tone har formulert det på.

– Premisset i spørsmålet er at jenter er ondskapsfulle, og at gutter ikke er det. Men det er et usaklig utgangspunkt. Jenter er ikke ondskapsfulle, er svaret mitt, mener Krøjer, som er førsteamanuensis ved Roskilde Universitet.

– Det er en utbredt misforståelse – jeg kaller det en kjønnsdiskurs – at jenter har en iboende tendens til klikkdannelse, legger hun til.

Diskurs

Språklig konstruert forståelse av et fenomen eller en begivenhet.

Når vi kommuniserer, konstruerer vi hele tiden forståelser av verden som er ladet med verdier.

I sosiologi og kulturvitenskaper kalles det diskurser.

Diskurser kan bli en så inngrodd del av verdensoppfatningen vår at vi ser dem som sannheten.

Jenter kan være harde

Jenter er ikke mer grusommere fra naturens side. Men det er riktig at jenter oftere danner klikker, og at det i jentegrupper kan være subtile koder man skal kjenne for å være inne i varmen, sier en annen forsker, Helle Rabøl Hansen.

– Blant jenter kan det være en veldig hard kultur, der man enten er ute eller inne, sier hun.

Hansen har forsket på mobbing i tyve år. Hun mener barn ikke mobber fordi de er onde. Mobbing oppstår blant annet som et resultat av kulturen i klassen, hevder hun.

Hansen har laget et uttrykk om den særegne kulturen blant jenter:

– Jeg kaller det en venninne-vennute-kultur. Jeg synes ikke jentene er mer ondskapsfulle enn guttene, men kulturen i jentegruppene er annerledes. Det er en masse subtile koder man bruker til å posisjonere seg og holde andre utenfor, sier Hansen.

Jenter må være veloppdragne

Jentenes subtile måte å mobbe på kan ha oppstått fordi voksne har andre forventninger til dem enn til guttene, mener hun.

Selv om foreldre og lærere vil behandle kjønnene likt, har de selv blitt oppdratt til at jenter skal være litt mer veloppdragne enn gutter.

Ubevisst, og uten å ville det, kan de overføre de normene til den nye generasjonen. De forventer at jenter oppfører seg bedre enn guttene og kommer kanskje til å irettesette dem mer.

Jentene må derfor skjule det når de vil behandle noen dårlig, og de voksne får ofte først øye på det når det er for sent, sier Hansen.

– I guttegrupper er det gjerne ledere og en hard tone. Det er ikke legitimt i jentegruppen. Derfor blir klikkdannelse og baksnakking viktigere, tror hun.

– Det kan være kulturelt informert. Vi bærer på en kulturarv der det forventes at jentene er mildere. Den forventningen lever fortsatt. Men det blir ikke reflektert over dette fordi mange bekrakter likestilling som en kamp vi har vunnet, sier Hansen.

Binær kjønnsforståelse

Mytene om at jente og gutter er på bestemte måter, inngår i en større fortelling om at de to primære kjønnene er dikotomier – motsetninger – som her ulike egenskaper, sier Jo Krøjer.

Hun kaller det en binær kjønnsoppfatning.

Gutter er villstyringer

Jo Krøjer fra Roskilde Universitet har også observert at det er ulike forventninger til de to kjønnene.

– Det er mer overbærenhet når det gjelder gutter. Når gutter er ville og voldsomme, blir det verdsatt, for det stemmer med forståelsen vår av at gutter er noen villvillstyringer, sier Krøjer.

Jenter skal være mer omsorgsfulle, sier hun.

– Hvis man som jente eller kvinne ikke lever opp til normen om å være flink i å gi omsorg, blir man dømt veldig hardt. Hvis jenter ikke er omsorgsfulle, tyr man til forklaringen om at de er intrigante, sier Krøjer.

Det er paradoksalt at det samtidig florerer myter om at jenter både er mer onde og mer omsorgsfulle enn gutter, påpeker hun.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken her.

Powered by Labrador CMS