Mer empati med valper enn folk

Vi har mer empati med hundevalper og voksne hunder som blir slått, enn med voksne mennesker i samme situasjon. Øverst på lista over de vi føler med er imidlertid fortsatt menneskebarn. 

Deltagere i en ny studie fikk lese fiktive presseklipp om mishandling av henholdsvis et ett år gammelt barn, en mann i trettiåra, en valp og en seks år gammel hund. Ellers var de fire nyhetssakene like.

Forskerne sier de ble overrasket over at empati synes å være såpass komplekst, og over at alder hadde så mye å si. Deres tolkning er at vi som regel tror at en voksen person er i stand til å forsvare seg selv.

En hund, uansett alder, tror vi imidlertid at trenger vår beskyttelse, på samme måte som barn. (forskning.no/høj)