– Få studier har tidligere sett på hvordan normale ansiktstrekk utvikler seg, og de har bare undersøkt europeiske befolkninger, som har mindre mangfold enn de som vi studerte. (Illustrasjonsfoto: Christin Lola/Shutterstock/NTB scanpix)
– Få studier har tidligere sett på hvordan normale ansiktstrekk utvikler seg, og de har bare undersøkt europeiske befolkninger, som har mindre mangfold enn de som vi studerte. (Illustrasjonsfoto: Christin Lola/Shutterstock/NTB scanpix)

Småbarn har godt av å overnatte hos pappa etter samlivsbrudd

– Tidlig overnattingssamvær bidrar til regelmessig kontakt mellom far og barn, noe som er bra for barns utvikling, sier professor Frode Thuen. 

Nylig kom en svensk studie som viste at skilsmissebarn i skolealder som bor vekselvis hos begge foreldre, har bedre helse enn barn som bor bare hos den ene av foreldrene etter et samlivsbrudd.

Men mange fagpersoner har lenge ment at barn under tre år har best av å ha bare ett hjem. Enkelte psykologer både i Norge og i USA, har ment at jevnlig overnatting hos den andre av foreldrene, som oftest pappa, kan skade de minste barnas tilknytning til mammaen.

Nå viser en ny studie fra Arizona State University at også de minste barna drar fordel av å ha mye kontakt med begge foreldre, inkludert overnatting i pappas bolig.

Studien er publisert i tidsskriftet Psychology, Public Policy and Law.

Følelsen sjalusi strider med polygam natur, mener professor Frode Thuen. (Foto: Privat)
Følelsen sjalusi strider med polygam natur, mener professor Frode Thuen. (Foto: Privat)

Tidlig overnattingsrutine er bra

Professor Frode Thuen ved Høgskolen på Vestlandet og kjent samlivsekspert i aviser, kjenner godt til den amerikanske studien. Den er en av få studier som har sett på langtidskonsekvenser av overnattingssamvær for de aller minste barna når foreldrene ikke lever sammen.

– Resultatene står i klar kontrast til mange fagfolks anbefalinger om å vente med hyppige overnattingssamvær hos far til barna er tre år. Tvert i mot ser det ut som om det å komme tidlig i gang med fast og hyppig overnattingssamvær er bra for barnas utvikling, skriver han i en epost til forskning.no.

Tidlig overnattingssamvær bidrar til å opprettholde en regelmessig kontakt mellom far og barn, noe som er av stor betydning, mener professoren i psykologi.

Norske psykologer er uenige

Men debatten om barns bosted i Norge raser videre.

Senest 3. mars i år advarer psykologiprofessorene Agnes Andenæs og Odd Arne Tjersland ved Universitetet i Oslo, samt psykolog Peder Kjøs mot et lovendringsforslag i barneloven.

De mener det er unødvendig uheldig at delt bosted skal nevnes først av de ordningene foreldre kan velge mellom etter samlivsbrudd, skriver de i et debattinnlegg i Aftenposten.

– Alt dette snakket om farene ved overnattingssamvær og delt bosted for de minste barna, har utvilsomt skapt unødig engstelse og bekymring hos mange foreldre, sier Frode Thuen, som selv har skiftet mening om hva som er best for de minste barna etter hvert som ny forskning har kommet.

Frode Thuen svarte 17. mars med et innlegg der han skriver at det ikke er noen grunn til å advare mot delt bosted.

Lite farskontakt kan gi problemer

I den amerikanske studien kommer det frem at barn som overnattet hos sin far mens de var smårollinger opp til fem år, hadde et bedre forhold til begge sine foreldre da de ble 18 til 20 år, enn de barna som bare hadde sett sin far på dagtid.

– Vi fant at overnatting hos far ikke bare er ufarlig for forholdet mellom mor og barn, men også at barnas forhold til begge foreldrene ble bedre, sier førsteamanuensis i psykologi William Fabricius i en pressemelding.

Forskerne målte også stress-relatert psykisk og fysisk helse blant barna de da var mellom 18 og 20 år gamle.

Ifølge Frode Thuen er denne studien også i tråd med det man har sett i en rekke andre studier om samme tema.

Tidligere undersøkelser også fra Norge har vist at skilsmissebarn som har lite eller ingen kontakt med far utover i tenårene, har langt høyere risiko for å utvikle psykiske og sosiale problemer enn de som hele tiden har hatt en regelmessig og tett relasjon.

Styrker forholdet til både mor og far

Antall overnattinger hos pappa i løpet av uken mens barna var små, så ut til å øke nærheten og styrken i forholdet mellom barn og foreldre da barna ble eldre, ifølge studien fra Arizona State Unversity.

De barna som hadde det beste forhold til begge sine foreldre, var de som hadde overnattet like mye hos hver av foreldrene mens de var små.

Forskerne tror at fordelene for fedrene var at dette gjorde dem mer involvert i barnas liv mens de var små.

– Det å måtte ha omsorg for barna hele tiden fra ettermiddag til leggetid, om natten og om morgenen, lærer fedre hvordan de skal være foreldre for sine barn fra starten av, kommenterer Fabricius.

Andre studier har vist at kurs som oppmuntrer gifte fedre til å ta mer ansvar for sine barn fra de er små, lærer fedrene til å bli bedre foreldre.

Mødrene dro også fordel

Også forholdet mellom mor og barn ble bedre når barna hadde et visst antall overnattinger hos far.

– Kanskje ansvarsfordelingen hjelper mødrene til å bli mindre konstant stresset i motsetning til å måtte være alenemor for et lite barn hele tiden, sier Fabricius.

Funnene var de samme uavhengig av om foreldrene var enige om delt omsorg, eller om retten hadde bestemt delt omsorg.

Det virket heller ikke inn på resultatene om foreldrene hadde et høyt eller lavt konfliktnivå de første fem årene etter skilsmisse eller samlivsbrudd.  

Pappa-omsorg på dagtid er ikke nok

Studien tyder på at mye daglig omsorg fra far ikke oppveier manglende overnatting hos pappaen de første årene.

Forskerne fant at barna som var mye sammen med sin far på dagtid som små, men uten å overnatte der, ikke hadde et like bra forhold til begge foreldrene da de nærmet seg voksen alder.

Fabricius mener at gode forhold mellom foreldre og barn er et viktig tema for andre enn personene selv.

– Dette kan forebygge helseproblemer blant barna senere i livet, og slik sett er temaet viktig for den samlede helsen i befolkningen, sier han.

Referanse: 

W. Fabricius, G. Suh: Psychology, Public Policy, and Law. Sammendrag. Februar 2017, 68-84. http://dx.doi.org/10.1037/law0000108

Powered by Labrador CMS