Barn, kilde til et lengre liv? Det kan se sånn ut, ifølge svenske forskere.

Foreldre lever lenger enn barnløse

Foreldre, det er håp: Om du kommer deg gjennom søvnmangel, småbarns sinneutbrudd og tenåringsangst, kan du belønnes med et lengre liv enn barnløse.

14.3 2017 08:46

–Ved 60-årsalderen kan forskjellen i forventet livslengde være så mye som to år, er konklusjonen fra forskerne ved det svenske Karolinska Institutet.

Forskjellen er størst for menn, mens den for kvinner er på halvannet år, skriver forskerne i en rapport i tidsskriftet Journal of Epidemiology & Community Health.

Studien har undersøkt levetiden for kvinner og menn født mellom 1911 og 1925, mer enn 1,4 millioner personer totalt. De samlet også inn data om hvorvidt deltakerne var gift og hadde barn.

Forskerne peker på at dette kun er en korrelasjon, og studien kan ikke konkludere med at noen lever lenger takket være barn. Forskerne har imidlertid en teori om at foreldre drar nytte av sosial og økonomisk støtte fra sine barn når de blir eldre, en fordel som personer uten barn ikke har. En annen teori er at barnløse personer lever et mer usunt liv enn det foreldre gjør.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Norske forskere har funnet ut at femåringer som fikk lite vitamin B12 som spedbarn har større vansker med å løse ulike språk- og talloppgaver, samt oppfatte andre barns følelser.

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.