Marianne Sunde viser petriskål med antibiotikaresistente bakterier. (Foto: Eivind Røhne)
Marianne Sunde viser petriskål med antibiotikaresistente bakterier. (Foto: Eivind Røhne)

Kartlegger antibiotikaresistens i Thailand

Ti institutter har fått tildelt EU-midler for å forske på antibiotikaresistens. Prosjektet REDUCEAMU er et av disse. I dette prosjektet er Veterinærinstituttet med ved forsker Marianne Sunde. 

Land med voksende økonomier med økning i befolkningen, flere mennesker med økende inntekt og urbanisering driver frem en utvikling med intensivering av husdyrproduksjonen. I takt med utviklingen øker også forbruket av antibiotika og med det, problemet med antibiotikaresistens som sprer seg fra produksjonsdyr til mennesker og miljø. En betydelig del av antibiotikabruken i verden i dag skjer i grise- og fjørfeproduksjonen i Asia.

Et land med slik voksende økonomi er Thailand. REDUCEAMU skal bruke svineproduksjon i Thailand som case og teste ut tiltak som kan bidra til å redusere antibiotikabruk i produksjonen ved hjelp av datasimuleringer.

− Dagens eksisterende reguleringer rundt bruk av antibiotika synes å ha en begrenset og utilstrekkelig effekt på utvikling av antibiotikaresistens, derfor er det viktig å finne frem til andre og nye tiltak som kan ha bedre effekt, sier Marianne Sunde, som er seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Powered by Labrador CMS