Forsker Andrew Sher samler prøver fra popler.  (Foto: Sharon L. Doty)
Forsker Andrew Sher samler prøver fra popler. (Foto: Sharon L. Doty)

Bakterier hjelper trær

Inni poplenes greiner var det fullt av bakterier. Noen av dem hjelper til med å skaffe livsviktige næringsstoffer.

I de senere åra er det blitt stadig klarere: Bakteriefloraen i kroppen har stor betydning for oss.

Og nå mener amerikanske forskere at bakterier kan spille en tilsvarende viktig rolle for planter. Undersøkelser av nordamerikanske poppeltrær viser at bakterier inni greinene hjelper planten med å skaffe næringsstoffet nitrogen.

Nitrogen uten knoll

Det er temmelig lite nitrogen i grunnen der disse poplene vokser opp, ved bredden av Snoqualmie River. Men trærne får hjelp av bakterier til å skaffe seg stoffet. Bildene ble tatt i 2002, 2006 and 2015. (Foto: Sharon L. Doty)
Det er temmelig lite nitrogen i grunnen der disse poplene vokser opp, ved bredden av Snoqualmie River. Men trærne får hjelp av bakterier til å skaffe seg stoffet. Bildene ble tatt i 2002, 2006 and 2015. (Foto: Sharon L. Doty)

Det har lenge vært kjent at enkelte trær – som or – samarbeider med bakterier for å skaffe seg nitrogen. Dette gjør at trærne ikke er avhengig av å vokse i næringsrik jord.

Men i disse plantene sitter bakteriene i spesielle knoller på røttene. Mange har antatt at plantene må ha slike knoller for å ha nytte av bakteriene.

Men nå viser altså Sharon L. Doty og kollegaer fra University of Washington at unge poppetrær har bakterier i greinene som kan gjøre samme jobben.

Dette er første direkte bevis for at bakterier i greinene skaffer nitrogen, skriver forskerne i Plos One.

Stor variasjon

Dette kan være noe av forklaringa på at poppeltrærne kan vokse i sand og grus med minimalt med næringsstoffer i bakken, tror forskerne.

Undersøkelsen viste også at det var stor variasjon i bakteriefloraen til de ulike trærne, både når det gjaldt antall arter og hvor mange bakterier det var til sammen.

Kanskje er det flere typer bakterier som er involvert i prosessen med å skaffe nitrogen?

Her trengs det med forskning, konkluderer forskerne. Både for å forstå mer av samspillet mellom plantene og deres mikroorganismer, og for å se om den nye kunnskapen kan brukes til å utvikle landbruk med mindre behov for kunstgjødsel.

Referanse:

Sharon L. Doty m.fl., Variable Nitrogen Fixation in Wild Populus, Plos One, mai 2016.

Powered by Labrador CMS