Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under en pressekonferanse om koronasituasjonen.
Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under en pressekonferanse om koronasituasjonen.

Økning i smittsomme sykdommer

Flere får nå påvist smittsomme sykdommer enn i vår, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert

Antall mat- og vannbårne infeksjoner per toukersperiode har økt fra 47 meldte tilfeller i begynnelsen av april til 430 i slutten av juli.

– Økningen siden april – mai har sannsynligvis sammenheng med den gradvise åpningen av virksomheter, sosiale aktiviteter og utenlandsreiser i lys av koronasituasjonen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun understreker imidlertid at antall tilfeller av mat- og vannbårne sykdommer fremdeles er lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Mellom 16. juli og 31. juli ble det meldt 34 prosent færre mat- og vannbårne sykdommer sett opp mot fjoråret.

– Vi ser en nedgang for alle sykdomsgrupper, men mest i de sykdommene som kan forebygges med vaksine. Nedgangen i rapporterte smittsomme sykdommer er hovedsakelig knyttet til innføringen av tiltak for sosial avstand siden begynnelsen av mars, bedre håndhygiene og en synlig reduksjon i bruken av helsetjenester, sier Vold.

To ganger i måneden lager FHI en rapport basert på helsetjenestens innrapporterte tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer.