Etter 60 år er det ugjenkallelig slutt for atomreaktoren i Halden. (Foto: Mick Tully / Image Communication / NTB scanpix)
Etter 60 år er det ugjenkallelig slutt for atomreaktoren i Halden. (Foto: Mick Tully / Image Communication / NTB scanpix)

Både skuffelse og jubel over nedlegging av Haldenreaktoren

Ansatte fortviler, mens miljøbevegelsen jubler etter vedtaket om å stanse driften ved atomreaktoren i Halden.

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) besluttet onsdag å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren og ikke søke om ny driftskonsesjon. Dagens konsesjon utløper i 2020.

– Omfattende utredninger viser at det ikke er et langsiktig markedsgrunnlag for Haldenreaktoren fremover. Virksomheten ved reaktoren har gått med underskudd over flere år på grunn av sviktende inntekter, heter det i en pressemelding fra styret.

Dermed er det ugjenkallelig slutt for verdens eldste tungtvannsreaktor. Haldenreaktoren har vært i drift siden 1959.

Dårlig økonomi

Reaktoren har vært stengt siden mars på grunn av en defekt sikkerhetsventil og har hatt en anstrengt økonomi de seneste årene.

I år har staten gått inn med 130 millioner kroner i ekstraordinært driftstilskudd – men ikke gitt løfter om videre støtte.

Styret peker også på at videre drift ville bety omfattende oppgraderinger av sikkerhetssystemene.

– IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke driftsunderskudd, og IFE kan som selveid stiftelse ikke fortsette å påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

Ansatte skuffet

Da avgjørelsen ble forkynt for de ansatte på et allmøte onsdag, valgte de tillitsvalgte å forlate møtet.

– Vi er veldig skuffet over styrets beslutning og stiller oss undrende til at styret ikke har hørt på noen av våre argumenter om at videre drift er det beste for å beholde kompetansen, sier leder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved IFE, Monica Guldhaugen, til NTB.

Hun er kritisk til at reaktoren stenges før en detaljert plan om demontering, såkalt dekommisjonering, er på plass, og mener at det beste hadde vært å reparere ventilen og fullføre prosjektene som er igangsatt ved reaktoren.

Jubel blant miljøvernere

I miljøbevegelsen er det derimot full jubel over onsdagens vedtak.

– Dette er en stor seier for hele den norske miljøbevegelsen. Sammen har vi gjennom mange år jobbet for å få reaktoren stengt, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

– Dette er en gledens dag. Vi har kjempet for en stenging av Haldenreaktoren i rundt 30 år, istemmer atomfysiker og daglig leder i miljøstiftelsen Bellona, Nils Bøhmer.

Samtidig vil stengingen av Haldenreaktoren øke behovet for et nytt lager for høyaktivt atomavfall i Norge, understreker miljøorganisasjonene. Regjeringen må også raskt komme på banen med en detaljert plan for demonteringen av anlegget i Halden, oppfordrer Bellona.

Ingen nedbemanning

I et brev til styret har de ansatte pekt på at internasjonale erfaringer viser at en demontering blir vanskeligere, tar lengre tid og blir mer kostbart dersom planene ikke er gode nok idet arbeidet påbegynnes.

Guldhaugen frykter nå at mange av de ansatte vil prøve å finne seg nye jobber. Dermed kan kompetanse som trengs i arbeidet med demonteringen, forsvinne.

IFEs styre understreker på sin side at det ikke er planer om noen nedbemanning ved anlegget. Derimot vil de satse videre i Halden.

– Nå er vi i gang med å undersøke hva vi kan gjøre av nukleær forskning uten drift ved reaktoren. Vi ser allerede muligheter til å utnytte kompetansen og dataene våre videre, sier IFE-direktør Nils Morten Huseby.

Powered by Labrador CMS