Dobbeltstjernene kan ikke skilles fra hverandre i midten av bildet, og et mindre stjernesystem kan sees nord for kjernen. Bildet er satt sammen av flere bilder fra forskjellige instrumenter ved ESO-observatoriet i Chile. Du kan tydelig se hvordan gassen slynges rundt dette stjerneparet.
Dobbeltstjernene kan ikke skilles fra hverandre i midten av bildet, og et mindre stjernesystem kan sees nord for kjernen. Bildet er satt sammen av flere bilder fra forskjellige instrumenter ved ESO-observatoriet i Chile. Du kan tydelig se hvordan gassen slynges rundt dette stjerneparet.

To gigantiske stjerner kan gi kunnskap om et av universets mest brutale fenomener

Denne dobbeltstjernen er innhyllet i gass, og kan være kilden til et fenomen som kan skape masseutryddelser.

Dette stjernesystemet har fått et meget dramatisk navn: Apep. Dette var den egyptiske guden for kaos, og guddommen skal ha vært låst i kamp med solguden Ra.

Apep tok formen til en slange, noe som tydeligvis har astronomene inspirasjon til å navngi denne stjernen.

Egentlig er det snakk om to stjerner som går i bane rundt hverandre, en såkalt binær stjerne eller dobbeltstjerne. Dette voldsomme stjernesystemet beskrives i en ny artikkel i Nature Astronomy.

Det ligger over 7000 lysår unna oss, men i vår egen galakse Melkeveien.

Wolf-Rayet

Disse to stjernene er virkelige monstre. De er såkalte Wolf-Rayet-stjerner, som er en ekstremt lyssterk og massiv stjerne. De er mye større og flere tusen ganger mer lyssterke enn vår egen sol.

Noe av det spesielle med Wolf-Rayet-stjerner er at de er i sin siste livsfase. Stjernen har sannsynligvis ikke noe hydrogen igjen, så den har begynt å bruke andre, tyngre elementer som drivstoff for fusjonen som foregår i kjernen.

Stjerner som er like massive som dette ender livet sitt på spektakulært vis, og vil eksplodere i en supernova. Til slutt vil disse gigastjernene ende opp som sorte hull eller nøytronstjerner. Dette skjer ikke med Solen siden den rett og slett ikke er stor nok.

Som du ser på bildet, kaster disse stjernene av seg enorme mengder støv og materiale i en røyksky som virvles ut fra disse døende beistene. Forskerne bak den nye artikkelen har kommet fram til at denne gassen beveger seg i en avsindig hastighet på 3400 kilometer i sekundet.

Men akkurat denne typen stjerner kan være kilden til noe svært mystisk og voldsomt: Gammaglimt.

En annen Wolf-Rayet-stjerne, kalt WR 124. Den ligger rundt 28 000 lysår unna. (Bilde: Judy Schmidt)
En annen Wolf-Rayet-stjerne, kalt WR 124. Den ligger rundt 28 000 lysår unna. (Bilde: Judy Schmidt)

Masseutryddelser

Gammaglimt blir kalt for noe av de mest energirike hendelsene som vi vet om i universet. Dette er intens gammastråling som kanskje produseres av stjerneeksplosjoner som supernovaer. Denne strålingen kan vare i noen sekunder eller i flere timer, men denne strålingsfronten kan reise over enorme avstander i verdensrommet.

Strålingen er så intens at den kan påvirke og skade levende vesen på en planet flere tusen lysår unna selve strålingskilden, så lenge denne planeten havner midt i strålingens vei.

De fleste gammaglimt som er observert skjedde for milliarder av år siden i andre galakser enn vår egen, men flere forskere har vist hvordan jorden kan ha blitt rammet av gammaglimt i fortiden.

Noen forskere har til og med lansert hypoteser om at en av jordens masseutryddelser (som det har vært flere av), kan ha vært forårsaket av et gammaglimt. Dette var for rundt 450 millioner år siden, i en periode kalt Ordovicium, ifølge NASA.

Disse to kjempestjernene i Apep-systemet roterer ekstremt raskt, noe som sees i hastigheten på gassen de kaster ut. Teorier om lange gammaglimt passer med så massive stjerner som roterer i høy hastighet, så forskerne mener Apep-stjernene kan være en mulighet til å observere mekanismene som kanskje produserer disse strålingsbombene.

Referanse:

Callingham mfl: Anisotropic winds in a Wolf–Rayet binary identify a potential gamma-ray burst progenitor. Nature astronomy, 2018. DOI: 10.1038/s41550-018-0617-7. Sammendrag

Powered by Labrador CMS