Den genetiske variasjonen blant isbjørn-populasjonen på Svalbard har minket i takt med at havisen har smeltet, viser forskning omtalt av NRK.
Den genetiske variasjonen blant isbjørn-populasjonen på Svalbard har minket i takt med at havisen har smeltet, viser forskning omtalt av NRK.

Mindre havis gir Svalbard-isbjørnene færre maker

Ettersom havisen rundt Svalbard minker, får isbjørnene der færre potensielle maker. Dette fører til mindre genetisk mangfold, viser forskning omtalt av NRK.

Forskningssjef Snorre Hagen ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i Svanhovd i Finnmark har sammen med kolleger fulgt den genetiske variasjonen blant isbjørnene på Svalbard de siste 20 årene, melder NRK.

Forskningen , tidligere omtalt i tidsskriftet Nature , viser at mangfoldet har minket i takt med mindre havis. Hagen sier at det har pleid å komme isbjørner utenfra hvert år.

– Men når sjøisdekket minker, tror vi at det blir færre for hvert år som går, og dette gjenspeiler seg i genetikken hos isbjørn på Svalbard. Det vi tror har skjedd er at færre bjørner kommer til Svalbard, sier Hagen.

Ifølge Hagen er det svært viktig å opprettholde det genetiske mangfoldet i isbjørnbestanden.

– Det er på en måte grunnlaget for at arter skal klare å tilpasse seg endringer i livsgrunnlaget. Enten det er klimaendringer eller andre typer miljøpåvirkninger.

Isbjørnen er avhengig av isdekt hav for å overleve. Isdekket minker i takt med den globale oppvarmingen, og arten er karakterisert som sårbar.

Ifølge WWF Verdens naturfond, er isbjørnbestanden i dag på mellom 22.000 og 31.000 individer totalt.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS