Forskerne har analysert krukker som trolig stammer fra tiden før Europeerne kom til Amerika, og har blant annet foreløpig blitt datert til den klassiske Maya-epoken.
Forskerne har analysert krukker som trolig stammer fra tiden før Europeerne kom til Amerika, og har blant annet foreløpig blitt datert til den klassiske Maya-epoken.

Hva hadde Maya-indianerne i disse små krukkene?

Sannsynligvis ble de brukt til noe vi kjenner godt til i det moderne samfunnet.

Maya-indianerne skal ha brukt mange forskjellige type planter til både ritualer og rekreasjon.

Disse små leirkrukkene kan ha blitt brukt til å oppbevare plantemikser. De er funnet på flere forskjellige arkeologiske utgravningssteder, blant annet i Mexico.

Krukkene er dekorerte med border, små aper, ugler og annen pynt, og de er bare noen få centimeter i bredde og høyde, med en liten åpning i toppen.

Denne åpningen og størrelsen på krukken varierer, noe som kan henge sammen med hva slags type innhold som mayaene puttet i krukkene.

En meksikansk-amerikansk forskergruppe har samlet sammen en hel rekke av disse små krukkene for å se om de kunne finne noen kjemiske signaturer fra hva som kan ha vært oppi krukkene.

De fleste av disse krukkene stammer mest sannsynlig fra tiden før europeerne kom til Amerika, og har blant annet foreløpig blitt datert til den klassiske Maya-epoken. Dette er århundrene fra rundt år 250 fram til 900, og mange av de kjente Maya-kompleksene stammer fra denne tiden.

Rundt år 900 gikk Maya-riket gjennom en dramatisk kollaps, og kom aldri tilbake til de samme høydene som før. Flere forskere mener en langvarig tørke kan ha ført til at matproduksjonen stoppet opp, som du kan lese mer om på forskning.no.

Illustrasjonsbilde av tempelstedet Calakmul i dagens Mexico.
Illustrasjonsbilde av tempelstedet Calakmul i dagens Mexico.

Tobakk

Men disse små krukkene kan ha vært en del av dagliglivet til folk som levde i Maya-kulturen. En studie fra 2012 viste at en slik type flaske inneholdt kjemiske spor av nikotin, og dermed tobakk.

Forskerne viser til kilder som sier at tobakk kan ha vært et viktig element i ritualer, og det var mange forskjellige måter tobakken ble brukt på. Den kan ha vært tygget i form av pulver, drukket og – mer kjent for oss – røkt.

Mayaene brukte ikke piper av stein eller leire, men varianter som var laget av blant annet kjernen i en maiskolbe.

Men hva fant forskerne i disse små krukkene?

En blomst?

Forskerne identifiserte tusenvis av kjemiske spor inne i krukkene, og en av de vanligste stammet fra tobakk. Men dette kjemiske sporet tydet også på at tobakken ikke var fersk, men hadde blitt tørket i en viss tidsperiode.

Dette passer med hvordan tobakk har blitt og fortsatt blir brukt, mener forskerne.

De fant også spor etter en blomst, nærmere bestemt fløyelsblomst - kalt Mexican marigold. Dette er en aromatisk blomst som er kjent for å ha blitt brukt i ritualer, men også som en smaks-ingrediens i tobakkmiks fra området.

Forskerne mener slike studier kan brukes til å kaste mer lys over hva slags planter og urter som ble brukt i Mayakulturen, og at framtidige studier kan bygge på dette arbeidet.

Mexican marigold, sett på gaten i Mexico under feriringen av Dia de los Muertos
Mexican marigold, sett på gaten i Mexico under feriringen av Dia de los Muertos

Referanse:

Zimmermann mfl: Metabolomics‑based analysis of miniature flask contents identifies tobacco mixture use among the ancient Maya. Scientific reports, 2020. Sammendrag

Powered by Labrador CMS