Den mongolske beleiringen av Baghdad i 1258
Den mongolske beleiringen av Baghdad i 1258

Forskere har kartlagt den genetiske historien til folkene på steppene i Asia

Det digre landområdet har gitt opphav til flere imperier - og det største, sammenhengende riket i verdenshistorien. Nå er den genetiske historien til området kartlagt.

Gress-slettene strekker seg nesten fra Stillehavskysten i dagens Russland og inn i dagens Tyrkia. På den store steppen oppsto et av verdenshistoriens største imperier: Mongolriket, som ble til etter Djengis Khans erobringer gjennom Asia og langt inn i dagens Europa.

Dette riket eksisterte på 1200- og 1300-tallet, men før mongolene hadde steppene vært hjem for flere andre store riker.

Og nå har en stor forskergruppe fra blant annet Tyskland, Mongolia og Russland samlet sammen genene til over 200 mennesker som levde og døde i den østlige delen av dette langstrakte gresslandskapet.

Disse menneskene er funnet i arkeologiske utgravninger, og de er spredt over rundt 6000 år med liv på steppene, fra tidlige jegere og samlere til sammenhengende, mektige riker.

Og hvordan har alle endringene som har skjedd på steppene påvirket hvem som faktisk har bodd der? Forskningen er ledet av Max Planck-instiuttet i Tyskland, og forskningen er publisert i tidsskriftet Cell.

Det lyse området på kartet viser utstrekningen av gresslettene gjennom Asia og Europa. Den nye studien har sett på genene til folk som levde i den østlige delen over 6000 år.
Det lyse området på kartet viser utstrekningen av gresslettene gjennom Asia og Europa. Den nye studien har sett på genene til folk som levde i den østlige delen over 6000 år.

Isolert og blandet

De tidligste menneskene på steppene fra denne forskningen levde for rundt 6000 år siden, og det er snakk om stammer med jegere og samlere. Disse folkene kunne deles inn i to store grupper: folk som hadde gener fra den nordlige delen av kontinentet, som Sibir, og de som stammet fra den nordøstlige delen.

Disse gruppene hadde lite eller ingen kontakt med hverandre, sannsynligvis på grunn av de store avstandene. Dette er lenge før hester var utbredt blant folkene her, som sammen med pil og bue etterhvert skulle bli varemerket til rikene fra steppene.

Folk fra dagens Øst-Europa, kalt Jamnakulturen, tok sannsynligvis flokker med melkedyr med seg til steppene for rundt 5000 år siden, men forskerne har funnet svært få genetiske spor etter disse menneskene.

Etter hvert drev mange av de nomadiske folkene over hele steppen med flokker med melkedyr. I løpet av bronsealderen, for rundt 3000 år siden, begynner folk å mikse seg mer, og det oppstår tre forskjellige grupper på steppene.

Noen er mer direkte i slekt med urfolket fra nord i Russland, noen er en blandning av urfolket fra nord og øst, mens i vest kommer det mer europeiske gener inn. Disse folkene hadde kunnskap om metaller, og det er her de første bevisene for hesteridning på steppene kommer inn, ifølge forskerne.

Hesten endrer alt

Bruk av hester sprer seg over steppene, og dette gjør at folk kan flytte seg lettere over større avstander. Dette fører til at disse forskjellige genetiske gruppene blandes mer og mer.

Dette er bakteppet for det første store, nomadiske riket på steppene, kalt Xiongnu-riket. Riket oppsto for rundt 2300 år siden, og spredte seg ut i dagens Mongolia. Genene viser at dette riket inneholdt veldig mange folk med forskjellige gener fra et stort steppeområde, og kinesisk arv begynner også å komme inn.

Et Han-kinesisk vakttårn, som kanskje stammer fra konflikten med Xiongnu-riket
Et Han-kinesisk vakttårn, som kanskje stammer fra konflikten med Xiongnu-riket

Forskerne viser at det kommer gener fra svartehavs-området, og riket representerer folk fra hele Eurasia fra denne tidsperioden.

Riket hadde mye kontakt med Kina, og er beskrevet i kinesiske kilder. Xiongnu kjempet også krig mot Han-Kina i flere tiår rundt 2100 år siden.

Dette riket faller fra hverandre i løpet av det første århundret e.Kr. og ingen andre store riker oppstår på de østlige steppene på lang tid.

Mongolene tar over

Uigur-riket oppsto på 700-tallet, og varte i rundt ett århundre. Riket ble styrt av uigurer, som stammer fra Sentral-Asia og snakker et språk som er i slekt med tyrkisk.

Det uigurske riket strakk seg over store landområder i dagens Russland, Mongolia og Kina, og du kan lese mer om dette mektige imperiet på forskning.no.

Også i denne perioden er det stor genetisk variasjon blant folkene som lever på steppene, men dette vil endre seg.

I århundrene framover blir genetikken mer og mer dreid mot den mongolske befolkningen, som levde langt øst på steppene. Dette henger sammen med det store og mektige Khitan-folket, som styrte store deler av dagens Kina rundt år 1000 e.Kr.

Dette riket ble erobret av Kina, som igjen ble erobret av Det mongolske riket under Djengis Khan på 1200-tallet. I løpet av det neste århundret blir folk fra store, østlige deler av steppene mer og mer genetisk like, etterhvert som Det mongolske riket ble mektigere og større.

Forskerne påpeker at den genetiske sammensetningen som etablerer seg i denne perioden på de østlige steppene er ganske uendret fram til dagens folk i Mongolia.

I tiden rundt Xiongnu-riket, var for eksempel arv fra folkegrupper fra det nordlige Eurasia representert hos mange av folkene som forskerne kartla. Men denne arven er nesten helt borte etter den mongolske ekspansjonen.

Det mongolske riket ble erobret med makt, og Djengis Khan ble kjent for sine brutale hærtog. Rikets fremvekst blir også satt i sammenheng med en dramatisk nedgang i befolkningen i flere land i Asia i denne perioden, ifølge Wikipedia.

Referanser:

Jeong mfl: A Dynamic 6,000-Year Genetic History of Eurasia’s Eastern Steppe. Cell, 2020. DOI: 10.1016/j.cell.2020.10.015. Sammendrag

Powered by Labrador CMS