Blod, fugleegg og rødt mineral viste seg å være bestanddelene i malingen på en maske som lignet på denne.
Blod, fugleegg og rødt mineral viste seg å være bestanddelene i malingen på en maske som lignet på denne.

Forskere fant menneskeblod og fugleegg i malingen på 1.000 år gammel maske

I tillegg til det eksklusive, knallrøde mineralet sinober - som antakelig var forbeholdt eliten.

En 1.000 år gammel maske fra Peru har fortsatt sprakende farger.

Masken kommer fra en grav som stammer fra det gamle Sicán-samfunnet i Peru. En mann hadde den over ansiktet.

Malingen på gullmasken fascinerte forskere fra University of Oxford og University of Illnois.

Masken ble funnet i graven til det som skal ha vært en viktig person. Det skriver amerikanske Gizmodo.

Farge fra eksklusivt mineral

Masken er ikke funnet nylig. Allerede for 30 år siden fant forskere ut hvor rødfargen kommer fra. Mineralet sinober har en kraftig rødfarge som lyser opp.

Men sinober er alene bare støv. Og hva folkene for 1000 år siden brukte for å lage maling med sinoberet har vært et mysterium.

Forskerteamet begynte arbeidet med å finne ut mer. Først tok de prøver av malingen.

En database med oversikt over ulike proteiner skulle være til god hjelp med å identifisere hvor materialene kom fra.

Sjimpanseblod? Neppe

I det første, brede søket fikk forskerne utslag på blod. Hva slags blod visste de ikke.

Så de spisset seg nærmere inn på blod-databasen. Her fikk de treff som tilsa at det kunne være blod fra sjimpanser.

Men det falt på sin egen usannsynlighet. For det finnes ikke sjimpanser i Peru. Det gjør derimot noen av sjimpansenes slektninger: menneskene.

Så da prøvde forskerne videre i databasen for menneskeblod. Pling! Funnene deres stemte perfekt med proteiner fra menneskeblod.

Spytt, hud, hår og egg

De fikk også treff på menneskelige væsker og bestanddeler som spytt, hud og keratin. Sistnevnte finnes blant annet i hår og negler.

Disse funnene ble imidlertid utelatt, da forskerne mistenker at de kan ha havnet på masken i ettertid - uten å ha noe med spennende begravelsesritualer å gjøre.

Av ikke-menneskelig protein fant forskerne rester av fugleegg. Hva slags fugleegg vet de imidlertid ikke, fordi proteinene var i for dårlig stand til å si noe sikkert.

Mange masker, et fåtall med maling intakt

Det er funnet mange gullmasker i elitegravene i Sicán. Likevel er det ikke så mange som er i god forfatning. Ifølge forskerne er eldre funn av slike masker ofte preget av skjødesløs behandling.

En annen artikkel som handler om begravelsesritualene i Sicán-kulturen ble publisert i Current Anthropology i 2004.

Der skriver forskerne om hvordan folk fra ulike klasser trolig ble gravlagt på forskjellig vis. Forskerne la særlig vekt på dybde og plassering av graven og kroppens posisjon.

Ofte er malingen borte på maskene fra Sicán.
Ofte er malingen borte på maskene fra Sicán.

Fine folk satt i graven

Ifølge denne studien var eliten alltid plassert i sittende posisjon. Vanlige folk skal ha blitt plassert på mer tilfeldig vis - gjerne liggende.

Eliten hadde selvfølgelig skatter med seg i graven i tillegg. Slik som keramikk - eller som her, masker av gull.

Mineralet sinober var nok også forbeholdt eliten, mener forskerne bak den nye malings-studien. Vanlige folk måtte trolig nøye seg med å lage maling av leire.

Referanse:

Rires, Elisabete., Carvalho, Luciana da Costa., Shimada, Izumi., McCullagh, James. (2021). Human Blood and Bird Egg Proteins Identified in Red Paint Covering a 1000-Year-Old Gold Mask from Peru. Journal of Proteome Research.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS