Et skilpaddeskall funnet i en arkeologisk utgravning ved Klazomenai i Hellas.
Et skilpaddeskall funnet i en arkeologisk utgravning ved Klazomenai i Hellas.

Folk har jaktet på skilpadder i Middelhavet i mange tusen år

Jakten er kanskje over, men skilpaddene er fortsatt under press.

Kysten rundt Middelhavet har vært befolket i mange tusen år, og folk har utnyttet ressursene fra havet like lenge.

I Middelhavet finnes det tre arter med havskilpadde, to som nesten bare lever i havet. Disse artene er beskyttet i dag, men de er sårbare. En av artene, grønn havskilpadde, er klassifisert som truet. Det betyr at den kan stå i fare for å bli utryddet i framtiden.

Det er uvisst hvor lenge disse artene har levd i Middelhavet. For mange tusen år siden var Middelhavet ganske annerledes enn nå, og vannet var kaldere. Samtidig var havnivået lavere, så strendene skilpaddene legger egg på i dag, fantes ikke for tusenvis av år siden, ifølge en ny studie i tidsskriftet Antiquity.

Disse skilpaddene er såkalte hjørnesteins-arter, og er viktig brikke i økosystemet i Middelhavet, ifølge studien.

I moderne tider blir disse skilpaddene forstyrret av mennesker på flere måter, blant annet ved utbygging på land eller at de utilsiktet havner i fiskegarn.

Men folk rundt Middelhavet har sannsynligvis fanget og utnyttet skilpadder i lang tid, og en forskergruppe har nå systematisk gått gjennom funnsteder fra en lang tidsperiode for å se hva slags spor etter menneskers bruk av havskilpadder de kunne finne.

Og det var svært varierende resultater.

Grønn havskilpadde. Akkurat denne lever i Rødehavet i Egypt.
Grønn havskilpadde. Akkurat denne lever i Rødehavet i Egypt.

Ingen skilpadder?

Forskerne har hovedsakelig undersøkt funnsteder i det østlige Middelhavet, på kysten av dagens Israel, Syria, Tyrkia og på øyene i området.

Selv om det har vært skilpadder her lenge, er de ganske fraværende i historiske kilder, ifølge forskerne. Det finnes eksempler på greske mynter med skilpadde-motiv, og den romerske historikeren Plinius den eldre beskriver handel med skilpaddeskjell. Disse kan ha blitt brukt til å lage forskjellige ting, men det er få eksempler fra arkeologien.

Opp til for rundt 5000 år siden, finnes det nesten ikke noen spor etter skilpadder. Dette har ikke forskerne noen god forklaring på, men det kan henge sammen med at forholdene ikke var like gode for skilpaddene den gangen.

Fra funnstedene, som har vært fiskehavner og mindre bebyggelse, finner arkeologene flerespor etter skilpadder som har blitt slaktet, og dermed sannsynligvis spist.

Forskerne finner tydelige tegn på at skilpadder har blitt spist i mange tusen år i området.

Flere av stedene er antallet funn sammenlignbart med for eksempel griser eller kyr. Dette kan bety at det var en vanlig matkilde, i hvert fall på noen steder og i noen tidsperioder.

Svært populære skilpadder?

Et sted som var med i undersøkelsen skilte seg ut, var funnstedet Kinet i dagens Tyrkia. Her økte forekomsten av skilpadde-rester svært mye rundt år 700 f.Kr, og holdt seg høye i en 100 år lang periode.

Akkurat hvorfor det ble fanget mer skilpadder her i en periode er uklart, men det kan henge sammen med bedre verktøy som gjorde at de kunne få mer mat ut av skilpaddene. Det kan også ha kommet nye folkegrupper til, som eksperimenterte med nye matvarer.

En annen forklaring kan ha vært mer ugjestmildt og tørrere klima, som gjorde at folk fant andre matkilder.

Referanser:

Cakirlar mfl: Tracking turtles in the past: zooarchaeological evidence for human-turtle interactions in the ancient Eastern Mediterranean. Antiquity, 2021. DOI: 10.15184/aqy.2020.95. Sammendrag

Powered by Labrador CMS