Contrebandiers-hulen ligger ved kysten av Marokko.
Contrebandiers-hulen ligger ved kysten av Marokko.

Beinrester tyder på at mennesker laget klær her for 120.000 år siden

Redskaper og knokler i funnet i Marokko tyder på bearbeiding av skinn.

Hvordan kledde våre forfedre i Afrika seg? Hadde de i det hele tatt klær?

Forskere vet ikke sikkert når mennesker begynte å lage og bruke klær. Materialene har som regel råtnet bort for lengst. Men klær var antagelig viktig når det moderne mennesket beveget seg ut av Afrika mot kaldere strøk.

I en ny studie presenterer forskere bevis for at mennesker i Marokko samlet pelser og jobbet med skinn for 120.000 år siden.

Studerte beinbiter

Emily Y. Hallett ved Max Planck Institute for the Science of Human History i Tyskland var interessert i beinrester fra i Contrebandiers-hulen i Marokko.

Hun ville finne ut om kostholdet til de tidlige menneskene endret seg i tråd med hva slags steinredskaper som ble brukt, skriver The Guardian.

Nye utgravninger i hulen begynte i 2007. Hallett og kolleger har studert 12.000 beinrester funnet i jordlagene som er datert til å være fra 120.000 til 90.000 år gamle.

Beinrestene fortalte ikke bare om hva som ble spist. Blant knoklene var det også over 60 beinbiter som var gjort om til redskaper.

Brukt på skinn

En type redskap hadde en avrundet flate som forskerne tror er brukt til å rengjøre skinn. Denne typen redskap er ideell å bruke for å fjerne bindevev fra skinn og pelser. Da står man ikke i fare for å stikke hull på skinnet.

Redskapene hadde samme form og bruksmerker som lignende gjenstander brukt til å bearbeide skinn fra andre arkeologiske utgravinger, ifølge en pressemelding om studien.

Illustrasjonen viser hvordan en av redskapene ble laget av et ribbein og brukt til å bearbeide skinn.
Illustrasjonen viser hvordan en av redskapene ble laget av et ribbein og brukt til å bearbeide skinn.

Pels fra rovdyr

Forskerne fant også knokler fra rovdyrene sandrev, gullsjakal og villkatt. Noen av dem hadde kuttemerker som tyder på at pelsen ble fjernet. Men det var ikke tegn til at dyrene ble brukt for kjøttets del.

Knokler fra kvegdyr hadde derimot kuttmerker som passer med at de ble slaktet for mat.

Det ser altså ut til at rovdyrene ble jaktet på for pelsens skyld.

Redskapene og kuttmerkene på knoklene til rovdyrene, tyder på at menneskene som levde her lagde klær, mener forskerne.

Emily Y. Hallett tror ikke dette var første gang mennesker laget klær.

– Gitt spesialiseringsnivået i denne samlingen, er disse verktøyene sannsynligvis en del av en større tradisjon med tidligere eksempler som ennå ikke er funnet, sier hun i pressemeldingen.

Viktig for å lykkes i kaldere deler av verden

Forskerne kan ikke være helt sikre på at pelsen og skinnet faktisk ble brukt på kroppen til folk.

Hallett sier til The Guardian at det er mulig redskapene ble brukt til å lage lær for andre formål enn klær. Men hun sier at det er sannsynlig, spesielt når det gjelder pels, at de tidlige menneskene laget klær av det.

– Klær og en større verktøykasse er sannsynligvis en del av pakken som førte til at mennesker kunne tilpasse seg og lykkes globalt og i klimatiske ekstreme regioner, sier hun.

Dette beinredskapet ble brukt til lærarbeid, ifølge forskerne.
Dette beinredskapet ble brukt til lærarbeid, ifølge forskerne.

Kan ha begynt med klær enda tidligere, viste lusestudie

Matt Pope er ekspert på neandertalere og jobber ved instituttet for arkeologi ved University College London (UCL). Han sier til The Guardian at det nesten er sikkert at klær hadde sin opprinnelse før 120.000 år siden. Pope har ikke deltatt i studien.

– De tidlige datoene for verktøyene fra Contrebandiers-hulen hjelper oss med å forstå opprinnelsen til denne teknologien og dens fordeling blant forskjellige populasjoner av tidlige mennesker, sier han.

En studie fra 2010 støtter at mennesker begynte å lage klær tidlig. Forskerne studerte da DNA fra lus som lever i klær.

Kleslus lever ikke på hodet, slik som hodelusa. Studien fra 2010 viste at kleslusa utviklet seg senest for 83 000 år siden, og kanskje så tidlig som for 170 000 år siden.

Referanser:

Emily Y. Hallett, m. fl.: «A worked bone assemblage from 120,000–90,000 year old deposits at Contrebandiers Cave, Atlantic Coast, Morocco», iScience, 16. september 2021.

Melissa A. Toups, Andrew Kitchen, Jessica E. Light, David L. Reed: «Origin of Clothing Lice Indicates Early Clothing Use by Anatomically Modern Humans in Africa», Molecular Biology and Evolution, 7. september 2010.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS