På Gjellestad, like ved E6 i Halden, har arkeologer funnet spor av et vikingskip. Funnet er gjort like nord for Jellhaugen, en grav som trolig stammer fra jernalderen. (Foto: Tore Meek, NTB scanpix)
På Gjellestad, like ved E6 i Halden, har arkeologer funnet spor av et vikingskip. Funnet er gjort like nord for Jellhaugen, en grav som trolig stammer fra jernalderen. (Foto: Tore Meek, NTB scanpix)

Nå starter undersøkelsene av mulig vikingskip i Halden

Arkeologene er svært spente på hva de finner når Gjellestad-feltet i Halden nå skal undersøkes. I fjor ble det avdekket spor av et 20 meter langt skip.

Publisert

Nyheten om det som kan være et nytt vikingskipsfunn gikk verden rundt i fjor høst.

Mandag starter undersøkelsene av hva området rommer. Det er knyttet stor spenning til dette, særlig til om det er noe igjen av selve skipet.

– Det er sannsynlig at vi finner levninger av både treverk, dyr og gjenstander. Kanskje også beinrester etter den eller de gravlagte, sier Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Georadar

Det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet i Østfold på grunn av eldre kilder, innleverte metallsøkerfunn og en mindre registrering gjennomført av Østfold fylkeskommune i 2017.

Ved hjelp av georadar i fjor høst ble det altså avdekket en skipsgrav og rester av et stort grav- og bosetningsområde. Georadarundersøkelsene ble gjennomført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

I en periode på to uker skal det nå graves for å bekrefte eller avkrefte resultatene fra georadarmålingene.

For å avklare bevaringstilstanden skal det blant annet gjøres begrensede undersøkelser på to steder i skipsgraven.

Riksantikvaren avgjør

Riksantikvaren skal avgjøre hva som skjer med funnene videre.

– Vi samarbeider med Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune om undersøkelsene. Nå er vi veldig spente på hva arkeologene vil finne. Resultatene vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hva som skal skje videre med kulturminnene på Gjellestad, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

Utgravningen starter mandag og skal pågå fram til 6. september.

Selve utgravingsområdet vil være delvis inngjerdet, og jordet er ikke tilgjengelig for publikum mens undersøkelsene pågår.

De tre vikingskipsgravfunnene tidligere her i landet er Gokstadskipet som ble funnet ved Sandefjord i 1880, Osebergskipet som ble funnet ved Tønsberg i 1904, og Tuneskipet som ble funnet ved Fredrikstad i 1867. Disse skipene er bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Disse skipene er mellom 19 og 23 meter lange.

I mars ble det kjent at det var funnet en skipsgrav også i Borreparken i Vestfold, også her viser bildene en tydelig båtform.