I alt 9,5 prosent av innvandrerne her i landet var helt arbeidsledige i tredje kvartal, ifølge tall fra SSB.
I alt 9,5 prosent av innvandrerne her i landet var helt arbeidsledige i tredje kvartal, ifølge tall fra SSB.

Kraftig økning i arbeidsledige innvandrere

I alt 9,5 prosent av innvandrerne her i landet var helt arbeidsledige i tredje kvartal. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra tredje kvartal i fjor.

I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal var det 122 224 personer registrert som helt arbeidsledig. Av disse var 46 895 innvandrere. Det vil si at innvandrere utgjorde 38,4 prosent av de registrerte ledige.

Afrikanske innvandrere hadde høyeste ledighet, på 14,3 prosent. Deretter følger innvandrere fra Asia og EU-land i øst med henholdsvis 10,7 og 10 prosent ledige.

Ledighetsøkningen må i stor grad tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger.

Oslo og Viken var fylkene med høyest registrert ledighet blant innvandrere i august måned, med henholdsvis 10,4 og 10 prosent. De to nordligste fylkene, Troms og Finnmark og Nordland, hadde lavest registrert ledighet blant innvandrere. Begge fylker lå litt i overkant av 7 prosent.

Powered by Labrador CMS