Hund på jobb senker stress

Å ha en hund eller fem på arbeidsplassen kan redusere stress og øke trivselen for de ansatte. Det gjelder ikke bare for hundens eier, men også for kollegene som får nærkontakt med vofsen på kontoret.

Forskerne studerte arbeidstagerne ved Replacements Ltd. i Greensboro, North Carolina i USA i en uke. Bedriften har rundt 550 ansatte, og mellom 20 og 30 av dem tar daglig med seg hundene sine på jobb.

Forskerne tok spyttprøver av for å sjekke stresshormonnivået, og de ansatte fylte også ut spørreskjema om eget stressnivå.

Spyttprøvene viste ingen forskjell mellom de ansatte som hadde med seg hund, og de som enten ikke hadde med kjæledeggen, eller ikke hadde hund i det hele tatt. Allikevel rapporterte alle tre grupper om redusert stress og økt trivsel de dagene Fido hang rundt beina deres. (forskning.no/HJ)