Pandemien har satt fart på en utvikling flere arbeidslivsforskere har varslet ville komme: Både arbeidstakere og arbeidsgivere har nå vent seg til tanken om at mye arbeid kan utføres hjemmefra.
Pandemien har satt fart på en utvikling flere arbeidslivsforskere har varslet ville komme: Både arbeidstakere og arbeidsgivere har nå vent seg til tanken om at mye arbeid kan utføres hjemmefra.

Kommer folk på kontoret etter pandemien?

Et flertall blant kontoransatte sier at de vil slutte i jobben sin, om arbeidsgiver på nytt tvinger dem til å sitte på kontoret fem dager i uka. Resultatet i en ny amerikansk spørreundersøkelse er oppsiktsvekkende.

Pandemien kan ha forandret arbeidslivet for alltid. Iallfall for kontoransatte.

Under koronakrisen i 2020 og 2021 har kontoransatte over hele verden oppdaget fordelene med å kunne utføre hele eller deler av jobben sin hjemmefra.

Det er noe veldig mange nå gjerne vil fortsette med.

Folk trives med hjemmearbeid

En spørreundersøkelse blant 2100 personer som har jobbet hjemmefra det siste året, de fleste av dem i USA og Canada, peker klart i retning av at folk trives med å kunne jobbe fra hjemmekontoret, kjøkkenbordet eller en PC-krok de har fått innredet et annet sted i hjemmet.

Det er viktig å merke seg at denne studien er utført på oppdrag for et privat selskap som driver arbeidsformidling for ansatte som jobber deltid og frilans hjemmefra.

I spørreundersøkelsen svarer hele 58 prosent av de hjemmearbeidende deltagerne at de «absolutt» vil begynne å se seg om etter en annen jobb, dersom de etter pandemien ikke kan fortsette med hjemmejobbingen. Bare 11 prosent svarer at muligheten til å jobbe hjemmefra ikke er viktig for dem.

Hjemmearbeid minst vanlig i Norge

  • Før pandemien (2019) var det mer enn dobbelt så vanlig med hjemmearbeid i Sverige, Finland, Danmark og Island – som det var i Norge.
  • Mens 37 prosent av svenske arbeidstagere «vanligvis» eller «innimellom» jobbet hjemmefra i 2019, var det bare 10 prosent av norske arbeidstagere som gjorde det samme.
  • Norge lå for to år siden under gjennomsnittet for alle europeiske land i hjemmearbeid. Tall fra Eurostat tyder på at norsk arbeidsliv ikke har hengt med i en utvikling som har foregått i andre land.

Kilde: Eurostat / Mortensen og Wetterling, DNB, 2020

Jobbe hjemmefra to eller tre dager i uka

I en annen fersk studie gjort blant ansatte som har jobbet hjemmefra i Storbritannia under pandemien, så svarer et flertall at de heretter kan tenke seg å jobbe hjemmefra iallfall et par dager hver uke, ifølge nettsidene til World Economic Forum.

Studien med 5000 tilfeldig utvalgte briter som deltagere, viste at 52 prosent av disse satt hjemme og jobbet i januar og februar i år (2021). Knapt en tredel møtte opp på en arbeidsplass under den britiske pandemibølgen i vinter. Resten av dem som ble kontaktet var ikke i arbeid.

Forskerne ved universitetene i Stanford og Nottingham som står bak denne studien, finner at rundt 20 prosent av arbeidstagerne heretter kan tenke seg å bare jobbe hjemmefra.

Omtrent like mange kan ikke tenke seg å jobbe hjemmefra.

Det er videre rundt 20 prosent som kan tenke seg å jobbe hjemmefra to dager i uka og også cirka 20 prosent som kan tenke seg å gjøre det tre dager i uka. I denne studien har forskerne veid svarene de har fått, for å gjøre dem representative i forhold til alder, kjønn og utdannelse.

Konklusjonen, mener forskerne, er at mange briter etter pandemien kan tenke seg å jobbe hjemmefra to eller tre dager i uka. Men samtidig ser de at ønskene varierer mye.

Dette siste kan bli en stor utfordring for mange arbeidsgivere, advarer forskerne.

Arbeidslivsforskere ser for seg at en hybridmodell vil bli dominerende i årene som kommer. Mange arbeidstagere med mulighet for det, vil jobbe hjemmefra to eller tre dager hver uke.
Arbeidslivsforskere ser for seg at en hybridmodell vil bli dominerende i årene som kommer. Mange arbeidstagere med mulighet for det, vil jobbe hjemmefra to eller tre dager hver uke.

Stigmaet er blitt mye mindre

Den samme britiske studien finner at mye av det stigmaet som tidligere var knyttet til å jobbe hjemmefra, nå er forsvunnet.

Hele 78 prosent av de spurte svarer nemlig at de har fått et bedre inntrykk av det å utføre en jobb hjemmefra.

Bare 7 prosent svarer det motsatte.

Halvparten av de spurte britene mener at folk er like produktve når de jobber hjemmefra, som når de møter opp på arbeidsplassen. En noe mindre andel svarer det motsatte.

Bedre balanse i livet

Går vi tilbake til den første studien utført på oppdrag for det amerikanske bemanningsselskapet Flexjobs, så er det et flertall på hele 65 prosent som i deres spørreundersøkelse svarer at de kan tenke seg å hjemmefra på fulltid. I alt 33 prosent kan tenke seg en kombinasjon. Bare 2 prosent sier at de ønsker å møte opp fulltid på arbeidsplassen.

Det hører med at mange av de spurte i denne undersøkelsen, som ble gjort da smitten var høy, kan ha tenkt at det er smittefarlig å gå på jobb.

Nærmere halvparten mener at det å jobbe hjemmefra har gitt dem en bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Slippe arbeidsreisen

Den enkeltfaktoren flest peker på som negativ med å måtte dra av gårde til en kontorjobb, er reisen fram og tilbake til jobben. Mange er også opptatt av at de sparer penger om de slipper jobbreisingen.

I denne samme spørreundersøkelsen svarer mange at de kan tenke seg å flytte lenger fra bysentra og finne seg en rimeligere bolig der, om de vet at de slipper å møte opp så ofte på jobb. Nesten 60 prosent av de spurte sier at dette kan gi dem en bedre livskvalitet.

På spørsmål om hvor ofte folk mener at de behøver å ha kontakt med sjefen sin, så svarer ganske mange at de kan gjøre jobben sin like bra med mindre kontakt med sjefen. Rundt en tredel mener at kontakt med sjefen et par ganger i uka er greit. Knapt en tredel mener en gang i uka er nok.

Pendling fram og tilbake fra jobb er slitsomt for mange. På Østlandet har det de siste årene vært mye togkaos. Her passasjerer på Oslo S.
Pendling fram og tilbake fra jobb er slitsomt for mange. På Østlandet har det de siste årene vært mye togkaos. Her passasjerer på Oslo S.

Samarbeid med kollegene

I denne spørreundersøkelsen der et flertall av deltagerne altså var fra USA, er det bare 6 prosent som mener at hjemmearbeidet under pandemien har gjort dem mindre produktive.

Et flertall på 55 prosent mener at de har vært mer produktive når de kunne jobbe hjemme.

På spørsmål om hvordan samarbeidet med kollegene har gått mens man har jobbet hjemmefra i koronatiden, så svarer rundt en tredel at det har gått bedre og en tredel at det har gått dårligere. Den siste tredelen mener samarbeidet har vært uforandret.

Videomøter via verktøy som Zoom og Teams har et flertall av de spurte en nokså nøytral oppfatning om. Men det er flere som sier de liker denne møteformen, enn det er negative. Bare 3 prosent er veldig negative til videomøter.

Når folk er negative, så handler det mest om at de opplever tekniske problemer. En del synes også at det blir for mye videomøter.

Å jobbe hjemmefra har vært en utfordring for mange med barn, når barna også har måttet være hjemme under pandemien.
Å jobbe hjemmefra har vært en utfordring for mange med barn, når barna også har måttet være hjemme under pandemien.

Vanskeligere å avslutte jobbingen

Det største problemet med å jobbe hjemmefra, er etter manges oppfatning å avslutte arbeidsdagen.

Andre peker på distraksjoner hjemme eller tekniske vanskeligheter. Noen bekymrer seg over at det å sitte hjemme kan bremse muligheten til forfremmelse på jobben eller karriere andre steder.

Krise i kontormarkedet

Krise i kontormarkedet
  • Blir det et dramatisk fall i etterspørselen etter kontorlokaler, i kjølvannet av pandemien? En undersøkelse gjort av DNB Markets kan tyde på at det.
  • Mange bedriftsledere er nå forberedt på at det blir mye mer hjemmekontor på de ansatte. Nesten hver tredje arbeidsdag kan framover bli tilbrakt utenfor kontoret, mener et gjennomsnitt av 105 norske bedriftsledere som er blitt spurt om dette.
  • Nesten ingen bedriftsledere vil ifølge DNB Markets flytte til dyre sentrumsområder, neste gang de bytter lokaler.
  • DNB Markets varsler med bakgrunn i dette en nedgang i leieprisene for kontorlokaler på 10-15 prosent. Størst blir nedgangen i dyre sentrumsområder.

Kilde: Finansavisen/DNB Markets

Et klart flertall i den amerikanske studien, svarer på den annen side bekreftende på at hjemmearbeidet har gitt dem mulighet til å lære seg nye ferdigheter.

Mange av de spurte har deltatt på kurs via nettet.

Sist bekrefter mange at pandemien i 2020 og 2021 har gått utover den mentale helsen. Om lag 40 prosent karakteriserer egen mental helse som dårligere nå enn den var i januar 2020.

Korona-hjemmearbeidet var slitsomt for mange

Til sist tar vi med at en samlestudie så tidlig som i 2007 så på resultatene fra til sammen 46 andre studier av hjemmearbeid. Den konkluderte med at både arbeidstagere og arbeidsgivere kommer best ut av det om kontoransatte får mulighet til å jobbe hjemmefra to til tre dager ukentlig.

Nå minner forskere om at erfaringene som ble gjort med hjemmearbeid under koronapandemien, kanskje ikke er helt representative. Under pandemien opplevde jo mange arbeidstagere å ha barnehagebarn og skolebarn hjemme, samtidig som de har måttet jobbe.

Trolig er det også ganske mange som ikke har fått i stand ergonomisk riktige arbeidsplasser hjemme.

Begge deler kan ha bidratt til å trekke ned opplevelsen av å jobbe hjemmefra. Å jobbe hjemmefra kan altså bli en bedre opplevelse for mange, enn hva det var under koronakrisen.

Kilder:

«FlexJobs Survey Finds Employees Want Remote Work Post-Pandemic», pressemelding fra selskapet FlexJobs, 19. April 2021. Pressemeldingen.

Shivani Taneja m.fl: «How has working from home impacted productivity? This UK survey has answers», artikkel hos VoxEU/ World Economic Forum, 18. mars 2021. Artikkelen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS