Nåler bedrer ikke sjansen til å bli gravid under assistert befruktning, ifølge en ny studie.

Akupunktur økte ikke sjansen for å bli gravid

Mange kvinner bruker akupunktur for å øke sjansene for å bli gravid under assistert befruktning. Ny studie viser at nålene ikke virker.

18.5 2018 05:00

I Norge fødes det årlig over 2000 barn etter assistert befruktning, viste en rapport i 2013. Det utgjør 3 til 4 prosent av alle nyfødte. Og den vanligste metoden som brukes er prøverørsbefruktning – såkalt IVF.

Noen velger å bruke akupunkturbehandling i tillegg, for å øke sjansen for å bli gravid. Flere norske akupunktører tilbyr slik behandling.

Hvorvidt behandlingen virker, er imidlertid ikke helt klart.

Noen studier har antydet en effekt, mens andre har pekt mot ingen virkning. En oppsummering av forskningen i 2013 konkluderte med at nålebehandlingen ikke hadde noen effekt.

Og nå kommer en ny studie med samme resultat.

Sammenlignet med narreakupunktur

Caroline Smith fra Western Sydney University og kollegaene hennes har undersøkt hvordan det gikk med over 800 kvinner som gikk igjennom IVF-behandling i Australia og New Zealand. Halvparten av dem fikk akupunkturbehandling, mens resten fikk narreakupunktur.

Placebobehandlingen ble gjort med «nåler» som ikke trengte igjennom huden, og satt på steder utenfor akupunkturpunktene.

Behandlingen ble gitt i perioden da follikkelen ble stimulert for å modne egg og i forbindelse med innsetting av befruktede egg.

Forskerne registrerte så hvor mange i hver gruppe som fikk barn.

Det viste seg at det ikke var noen forskjell mellom gruppene: 18,3 prosent av kvinnene som brukte akupunktur fikk barn mens 17,8 prosent av kvinnene i narregruppa ble mødre.

– Disse funnene støtter ikke bruken av akupunktur til å øke andelen fødsler blant kvinner som gjennomgår IVF, skriver Smith og kollegaene i siste utgave av JAMA.

Nåler uten effekt

Forskerne påpeker at studien har visse svakheter. Det var for eksempel vanskelig for forskeren å få nok deltagere, og det var litt flere kvinner i placebogruppa som faktisk fikk satt inn et befruktet egg. Lengden på behandlingen var også relativt kort.

På den annen side stemmer resultatene godt med oppsummeringen fra 2013.

Det denne studien imidlertid ikke sier noe om, er hvorvidt det var noen forskjell på akupunktur og ingen behandling. Det er mulig at både akupunkturen og narreakupunkturen har en effekt, skriver forskerne.

I noen tilfeller utgjør virkningen av placebo faktisk en stor del av behandlingseffekten.

En norsk undersøkelse fra 2017 viste for eksempel at både kiropraktorbehandling og narrekiropraktorbehandling hadde klar effekt på migrene.

Men alt i alt ser det altså ikke ut til at akupunktørens nålestikking spiller noen rolle for sjansene til å bli gravid med IVF.

Referanse:

C. A. Smith, S. de Lacey, M. Chapman, J. Ratcliffe, R. J. Norman, N. P. Johnson, C. Boothroyd, P. Fahey, Effect of Acupuncture vs Sham Acupuncture on Live Births Among Women Undergoing In Vitro Fertilization, A Randomized Clinical Trial, JAMA, mai 2018. Sammendrag.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse