Øvre del av Nygårdsparken har vært stengt i nesten tre år. En ny rapport viser hva som har skjedd med rusmiljøet etter at det ble flyttet fra parken i 2014.  (Foto: Dag Hellesund)
Øvre del av Nygårdsparken har vært stengt i nesten tre år. En ny rapport viser hva som har skjedd med rusmiljøet etter at det ble flyttet fra parken i 2014. (Foto: Dag Hellesund)

- Mer vold i rusmiljøet etter Nygårdsparken stengte

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport. 

I samarbeid med På Høyden

Artikkelen er utgitt av Universitetet i Bergens uavhengige avis, På Høyden.

Nygårdsparken var i mange år en av Nord-Europas største åpne russcener. I et forsøk på å stanse utviklingen, ble øvre del av parken stengt i august 2014, og tømt for rusmisbrukere på dagen. 

Russcenen forflyttet seg først til Vågsbunnen i Bergen sentrum, deretter til undergangen/tunnelen ved Straxhuset på Laksevåg. 

Et forskningsprosjekt fra Universitetet i Bergen og UniResearch har undersøkt hva som har skjedd med rusmiljøet i to år etter at parken stengte. 

– Situasjonen er forverret for de som er igjen, i hovedsak norske stoffbrukere som har et tungt og langvarig rusproblem. Rusmiljøet i Bergen har kanskje blitt litt mindre etter stengningen, andelen utenlandske narkolangere gått ned, det samme gjelder de mer sporadiske, tilsynelatende velfungerende kjøperne. Men totalbildet for de som fremdeles oppholder seg i russcenene må sies å være en forverret situasjon, sier forsker og sosiolog Kristian Mjåland ved Uni Research Rokkansenteret til uni.no.

– Tunnelen er voldsutsatt

Sammen med Ingrid Lundeberg har han sett på hvordan situasjonen er for de rusmisbrukerne som fortsatt er i miljøet.  

– Tunnelen ved Straxhuset er utvilsomt en særlig voldsutsatt plass, det er veldig trangt der og mange personer står inneklemt på et lite område. 40 prosent av brukerne i undersøkelsen vår oppgav å ha blitt utsatt for vold den siste måneden, mange av dem i tunnelen. De har ingen mulighet for noen «exit» hvis de trenger det, sier Mjåland til uni.no.

Brukerne i undersøkelsen hadde generelt opplevd, utøvd og vært vitne til mye vold. 72 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen hadde noensinne vært utsatt for vold og en av tre oppgav at de selv noensinne hadde utøvd vold.

54 prosent svarte at de opplevde at det var blitt mer vold i rusmiljøet etter at Nygårdsparken stengte. 

– Særlig kvinnene som oppholder seg i og området rundt tunnelen, er utsatt. Halvparten av dem som sier de har vært utsatt for vold, har også vært utsatt for voldtekt. Volden var et stort samtaletema blant alle, men den volden som gav status og respekt var alltid mellom menn. Fortellinger om vold blir en del av en maskulin mytologi der voldens kostnad for kvinner blir usynliggjort legger Lundeberg til.

Færre åpne russcener i sentrum

Forskerne anslår at det er rundt 30-50 personer, cirka en tredjedel av dem kvinner, som tidvis oppholder seg i tunnelen ved Straxhuset på Damsgård.

To år etter at Nygårdsparken stengte var status at de åpne russcenene i Bergen sentrum var kraftig redusert. Samtidig viser rapporten at flyttingen av russcenen til tunellen og området rundt Strax-huset har skapt mer utrygghet for beboere og næringsdrivende på Damsgård og Laksevåg. 

Forholdene i tunnelen beskriver Mjåland som «forferdelige triste omgivelser».

– Det var veldig krevende å gjøre feltarbeid i den tunnelen, og man kan jo bare forestille hvordan tilværelsen arter seg for brukerne. Det lukter ille av oppkast, det røykes heroin, søppel flyter og det er alltid fuktig. Rett og slett forferdelig triste omgivelser. Det hersker også ofte en rastløs og uforløst stemning, fordi folk er på jakt etter stoff. Mange er ruset, og driver åpenlys injisering, sier Mjåland.

Forskerne påpeker at tunnelen ikke er bevoktet av politiet i særlig grad, og at intervju med polititjenestemenn viser at politiet mener de nå har gjort jobben sin ved å flytte på miljøet. 

– Politiet er i liten grad til stede i tunnelen. De sier at de ikke vil jage rusmisbrukere bort derfra, siden det ikke er noe annet sted å sende dem, forteller Lundeberg.

Her kan du lese hele rapporten.

Artikkelen ble først publisert i På Høyden.

Powered by Labrador CMS