Kraften i livsstilen

En av de antatte fordelene ved å drikke alkohol i alderdommen kan stå for fall, skal vi tro en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere bak studien i Journal of the American Geriatrics Society mener man ikke bør feste overveldende lit til resultater som sier at moderat drikking er gunstig for opprettholdelsen av fysiske evner hos gamle.

3 000 personer i alderen 70-79 år deltok i studien, der deltakerne ble intervjuet om hvor vanskelig det var for dem å gå 400 meter, samt å gi seg i kast med trapper.

Forbindelsen mellom moderat alkoholkonsum og redusert risiko for svekket fysisk funksjon holdt ikke vann, da forskerne justerte for livsstilsrelaterte faktorer, særlig fysisk aktivitet, vekt, inntekt og utdannelse.

Resultatene antyder i stedet at livssstil kan være den egentlige, avgjørende faktor for eldre som bevarer sin fysiske helse lenger.

- De senere årene har forholdet mellom alkohol og helsemessige konsekvenser fått stadig mer oppmerksomhet.

- Mens det nå er bred enighet om at et moderat alkoholinntak har gunstige effekter på risikoen for hjerte-/karsykdom, er slike effekter mindre overbevisende når det kommer til andre helsemessige forhold, sier førsteforfatter på studien, Cinzia Maraldi ved University of Ferrara, Italia, i et presseskriv.

Kraftig svekket

Forskerne kjørte i gang i en oppfølgingsstudie med et design (i dette tilfellet perspektivanalyse) som de fleste tidligere studier på dette feltet ikke har benyttet seg av.

I oppfølgingstiden, som var på seks og et halvt år, fant forskerne at deltakere som konsumerte moderate mengder alkohol hadde lavest forekomst av nedsatt fysisk funksjonsevne, i praksis evnen til å bevege seg rundt.

Etter å ha justert for demografiske faktorer - som kjønn og alder - var alkohol fortsatt forbundet med redusert risiko, sammenlignet med personer som sjelden eller aldri drakk.

Men; når de livsstilrelaterte variablene kom inn i bildet, ble styrken i forbindelsen kraftig svekket. Justering for sykdommer og helsetilstand hadde ingen påvirkning.

Alt dette gjorde sitt til at forskerne mener livsstil er faktor som setter kjepper i hjulene for forbindelen mellom moderat alkoholkonsum og redusert risiko for fysisk dårligere funksjon.

Hva som anses å være et moderat alkoholforbruk varierer fra land til land, men det vil være snakk om én eller et fåtall enheter alkohol daglig. Her i landet finnes ingen fastsatte offisielle størrelser for slikt.

Referanse:

Maraldi et al; Moderate Alcohol Intake and Risk of Functional Decline: The Health, Aging, and Body Composition Study; JAGS, 2009; DOI: 10.1111/j.1532-5415.2009.02479.x

Powered by Labrador CMS