Risikoen for å få schizofreni er veldig lav. Sykdommen rammer om lag 1 prosent av befolkningen. Blant personer med cannabismisbruk er det 6–8 prosent.
Risikoen for å få schizofreni er veldig lav. Sykdommen rammer om lag 1 prosent av befolkningen. Blant personer med cannabismisbruk er det 6–8 prosent.

Enda en studie tyder på at cannabis­misbruk kan føre til schizofreni

Men det er fortsatt umulig å være sikker, sier uavhengig forsker.

Schizofreni er mer utbredt blant mennesker med cannabismisbruk. Det har forskere visst lenge.

Men er det cannabisen som utløser schizofreni, eller er misbruket en slags selvmedisinering mot begynnende symptomer?

I en ny studie har danske forskere igjen forsøkt å svare på det spørsmålet.

– Jeg mener denne studien styrker hypotesen om at cannabismisbruk kan føre til schizofreni. Studien vår tyder på at man i Danmark kan unngå om lag 100 tilfeller av schizofreni ved å eliminere cannabismisbruk, sier Carsten Hjorthøj, seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri.

Han står bak den nye studien, som nylig er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Cannabis har blitt sterkere

I studien har forskerne via registre fulgt utviklingen i cannabismisbruk og schizofreni i Danmark i mer enn 40 år – fra 1972–2016.

En periode der innholdet av det euforiserende stoffet THC i cannabis har blitt gradvis høyere.

Forskernes hypotese var at det ville føre til at en større andel av schizofrenitilfellene ville skyldes cannabis.

– Og det er det vi ser. I 1972 kunne om lag 2 prosent av de som fikk diagnosen schizofreni, antagelig kunne ha unngått det uten et cannabismisbruk. I dag er det om lag 8 prosent, sier Hjorthøj.

– Jo sterkere cannabis er, og jo oftere man tar det, jo større er sannsynligheten for schizofreni, utdyper han.

Mye annet kan ligge bak

Esben Agerbo, professor ved Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, er uenig.

– Jeg synes det er en veldig fin og grundig studie, men jeg mener vi fortsatt ikke kan konkludere med at cannabismisbruk kan føre til schizofreni, sier Agerbo.

Han peker blant annet på at det i perioden fra 1972 til i dag har skjedd mange andre ting i samfunnet enn at cannabisen har blitt sterkere.

– Blant annet har måten man gir diagnoser på, endret seg. Økonomien har endret seg, så flere har kanskje råd til å kjøpe cannabis som kanskje også har blitt mer tilgjengelig, sier han.

Carsten Hjorthøj er enig i at det har skjedd mange andre endringer i samfunnet, men han peker på at endringene også kan ha redusert risikoen for schizofreni.

– Lavere infeksjonsrater og bedre ernæring kan ha motvirket schizofreni, sier han.

Litt flere utvikler schizofreni

Hvis det var en sterk sammenheng mellom cannabismisbruk og schizofreni, ville man forvente at flere ville utvikle schizofreni når flere bruker cannabis.

På samme måte som man på 1950- og 1960-tallet så en stor stigning i lungekreft i takt med at flere og flere røykte sigaretter.

Men med røyking og kreft er sammenhengen veldig sterk. 90 prosent av alle lungekreftdødsfall skyldes røyking.

Årsakene til schizofreni er mye mer komplekse. Men forskerne er enige om at en kombinasjon av mange risikofaktorer – genetikk, oppvekst, misbruk, infeksjoner og ernæring – antagelig er det som utløser schizofreni.

– Utfordringen med schizofreni og cannabis er at hvis det faktisk er en sammenheng, vil den være svak, sier Esben Agerbo.

Så hvis du har et misbruk og utvikler schizofreni, vil misbruket bare være en del av forklaringen.

Vanskelig å gjennomføre bedre studier

Hvorfor er det så vanskelig å finne ut om cannabis kan føre til schizofreni? Kan ikke forskerne bare lage andre og bedre studier? tenker du kanskje.

– Det er veldig vanskelig. Du kan ikke dele inn folk i to grupper og si at den ene skal røyke hasj og så se hvor mange som får schizofreni, sier Esben Agerbo.

Slike studier kunne ikke man heller gjennomføre da man fikk mistanke om at røyking kunne føre til kreft.

Men man kunne drive forskning som kartla de biologiske mekanismene bak røyking og kreft. Fordi man forstår mer om hva som skjer i kroppen når man utvikler kreft.

Men vi kjenner ikke de biologiske mekanismene bak schizofreni.

Cannabis kan gi psykosesymptomer

Men man kan gjennomføre andre studier, for eksempel av hva som skjer når man gir friske mennesker en stor dose cannabis.

– Det har man faktisk gjort, og det viser det seg at de kan få symptomer som minner om psykose, sier Carsten Hjorthøj.

I en Nature-studie fra 2004 ble 22 friske mennesker ble delt inn i to grupper. Den ene fikk THC – den psykoaktive delen av cannabis – sprøytet inn blodet. Den andre gruppen fikk placebo.

De som fikk THC, opplevde en følelse av utvidet bevissthet og innsikt, angst, eufori og dårligere evne til å huske ord og snakke flytende. Alt sammen minner om psykose.

I en annen studie fra 2020, i tidsskriftet The Lancet, gikk forskerne gjennom all forskning på effekten av THC sammenlignet med placebo på friske og konkluderende med at en høy dose THC ofte utløser psykoselignede symptomer.

Symptomene forsvinner når THC-en skylles ut av kroppen.

Cannabis kan utløse psykose

Det er imidlertid noen få uheldige – spesielt blant de som tar cannabis ofte – som opplever at symptomene ikke forsvinner. De utvikler en hasjpsykose som må behandles med medisiner.

Det skjer for rundt 300 personer hvert år. Og her viser forskning i tidsskriftet The American Journal of Psychiatry at 40 prosent av dem senere utvikler schizofreni eller bipolar lidelse – en tilstand der man varierer mellom depresjon og mani.

Men igjen er det umulig å vite om de 30 prosentene på en eller annen måte har vært disponert for schizofreni og kanskje ville utviklet sykdommen likevel på et senere tidspunkt.

I den nye studien har forskerne forsøkt å ta høyde for det ved å bruke en spesiell statistisk metode. Den viser hvor sterk en eventuelt bakenforliggende årsak må være for å kunne forklare at det ser ut som om cannabismisbruk øker risikoen for schizofreni.

– Dataene viser at en slik ukjent årsak måtte være virkelig sterk og henge veldig tett sammen med både schizofreni og cannabismisbruk, og jeg kan ikke komme på hva det skulle være i tillegg til de tingene vi har tatt høyde for (psykisk sykdom i familien, sosioøkonomisk status, genetikk), sier Hjorthøj.

Så hva er så det viktigste vi kan ta med oss fra den nye studien?

– Jeg synes det er et viktig innspill i hele debatten om cannabis. Mange snakker om det som at det egentlig ikke er så farlig. Schizofreni er en veldig alvorlig og ubehagelig sykdom, sier Hjorthøj.

Det er Esben Agerbo enig i:

– På et individnivå at det er verdt å tenke over hvis man bruker cannabis. Selv om vi fortsatt ikke kan konkludere med at det er en sammenheng, så er det mye forskning som tyder på en økt risiko for schizofreni, sier han.

Referanse:

Carsten Hjorthøj mfl.: Development Over Time of the Population-Attributable Risk Fraction for Cannabis Use Disorder in Schizophrenia in Denmark. JAMA Psychiatry, 2021. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.1471

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS