Tre minutter med rødt lys om morgenen førte til bedre syn hos deltakerne i studien.
Tre minutter med rødt lys om morgenen førte til bedre syn hos deltakerne i studien.

Folk rapporterte om bedre syn av å se på et rødt lys om morgenen

Kan hjelpe når du får dårligere syn med alderen, ifølge forskerne. Men norsk forsker peker på flere svakheter ved studien.

Å se på dypt rødt lys i tre minutter på morgenen, én gang i uken, kan forhindre dårligere syn. Dette viser en ny studie publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

20 mennesker deltok i studien. De ble eksponert for tre minutter med dypt rødt lys klokken 8 om morgenen. Så ble synet deres testet tre timer etterpå.

Deltakerne hadde i gjennomsnitt en 17 prosent forbedring i synet sitt etter disse tre minuttene med rødt lys om morgenen. Noen av de eldre deltakerne fikk opp til 20 prosent bedre syn etter å ha sett på det røde lyset, ifølge deres egen rapportering.

Forskerne testet også om det røde lyset hadde samme effekt på synet dersom deltakerne ble eksponert for det på ettermiddagen. Det hadde det ikke. Etter tre minutter med dypt rødt lys på ettermiddagen fant forskerne ingen forbedringer i synet til deltakerne.

– Eksponering for dypt rødt lys om morgenen kan signifikant forbedre syn som holder på å bli dårligere, noe som er et stort helseproblem som påvirker millioner av mennesker i verden, sier Glen Jeffery. Han er hovedforskeren bak studien.

Gjør at cellene kan lage energi

Når vi blir 40 år gamle, begynner cellene i øyet å aldre. Denne aldringen skyldes i stor grad at cellens mitokondrier, som har i oppgave å produsere energi til cellen, ikke lenger klarer å lage like mye energi.

I øyet har vi noen celler som krever store mengder energi for å fungere. Når de får mindre energi, vil funksjonen deres gå ned. Da får vi gradvis dårligere syn.

Det røde lyset hjelper til å lage mer energi. Da kan cellene i øyet som har høye energikrav fortsette å utføre sine vanlige oppgaver. Slik hindrer det at synet vårt blir gradvis dårligere.

– Mitokondrier er sensitivt til lys med lang bølgelengde, slik som det røde lyset vi eksponerte deltakerne for. Lyset gjør at mitokondrier øker energiproduksjonen, forklarer Jeffery.

De samme forskerne har tidligere testet effekten av dypt rødt lys på mus. Funksjonen i øynene til musen hadde store forbedringer etter de ble eksponert for det røde lyset. Dette gjorde at forskerne ville teste om den samme effekten kunne forekomme hos mennesker også.

Professor Rigmor Baraas kaller resultatet fra studien interessant, men usikkert.
Professor Rigmor Baraas kaller resultatet fra studien interessant, men usikkert.

Deltakerne hadde ikke gjennomgått synsunderøkelse

– Studien har et lavt antall deltakere, som ikke har gjennomgått en øye- og synsundersøkelse, men som selv har rapportert om sin øye- og generelle helse, sier Rigmor Baraas.

Hun er professor ved institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Vi kan ikke vite om det er andre underliggende årsaker som kan ha medført den rapporterte forskjellen.

– Interessant, men usikkert resultat

– Fordelene med dypt rødt lys markerer et gjennombrudd for øyehelse, og bør lede til rimelig behandling av synet som kan gjøres hjemme. Dette kan hjelpe millioner av mennesker som begynner å få dårligere syn, skriver forskerne bak studien.

Forskerne håper at resultatene fra studien kan føre til nye måter å behandle dårlig syn på i fremtiden.

– Slik behandling kan ha stor påvirkning på livskvaliteten til mennesker når de blir eldre, og vil sannsynligvis føre til reduserte sosiale kostnader som kommer fra problemer knyttet til dårligere syn hos befolkningen, sier Jeffery.

– Det er interessant resultat, men usikkert. Det må underbygges ved at det gjøres større og mer kontrollerte studier for at vi skal kunne si noe mer om sannsynlig effekt av en slik behandling, sier Baraas.

Referanse:

Jeffery, G. m.fl., Weeklong improved colour contrasts sensitivity after single 670 nm exposures associated with enhanced mitochondrial function, Nature Scientific Reports, 24. november 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS