Krøll på hjernens telefonlinje

Eldre mennesker som begynner å "rote" trenger ikke nødvendigvis å frykte alvorlige sykdommer som Alzheimers. Normal aldring forstyrrer kommunikasjonen mellom forskjellige regioner i hjernen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Svekket mental funksjon hos eldre kan skyldes dårligere koblinger i hjernens “telefonsentral”, tror forskere ved Hughes Medical Institute i USA.

De sammenligner måten hjernen jobber på med en telefonkonferanse, og mener at de fleste av oss får dårligere forbindelse med årene.

Hvit materie

Hjernen er delt inn i flere områder, som tar hånd om spesifikke oppgaver. Mens hukommelsen er lokalisert i ett område, foregår refleksjon, sanseinntrykk og handlingsimpulser andre steder i hjernen.

Men for at vi skal kunne ta inn og behandle sanseinntrykk, og foreta en fornuftig handling, må de forskjellige delene av hjernen utveksle informasjon.

Det skjer via hjernens såkalte hvite materie, som de amerikanske forskerne sammenligner med et tett nett av telefonledninger.

Pelskledd skapning

Tenk deg for eksempel at du går på gaten, og plutselig får øye på en pelskledd liten skapning foran deg.

Sanseinntrykket blir først behandlet i synssenteret, som så foretar en “oppringning” gjennom den hvite materien til hukommelsessenteret.

Etter et kjapt søk for å sjekke om det du ser er kjent fra før, sendes informasjonen til området for refleksjon, slik at du kan gjøre deg opp en mening om det øynene dine formidlet.

Så er det på tide å dele informasjonen med språksenteret, som via den hvite materien også er forbundet med talesenteret i hjernen din.

Alle disse beskjedene går fram og tilbake på et blunk, slik at du med den største selvfølge kan bøye deg ned og si “hei lille pus!”.

Krøll på sentralen

Men noen ganger går ikke informasjonsflyten i hjernen helt som den skal. Særlig opplever mange eldre at det ikke går fullt så fort under topplokket som tidligere.

Det blir vanskelig å koble et ansikt med et navn, eller et ord kommer ikke lenger enn ytterst på tungen.

Nå mener forskere ved Howard Huges Medical Institute i USA at det nettopp er i hjernens “sentralbord” at problemet oppstår hos mange.

- Vår undersøkelse tyder på at den kognitive svekkelsen hos mange eldre skyldes dårligere kommunikasjon mellom de forskjellige områdene i hjernen, sier Randy Buckner ved forskningsinstituttet Hughes Medical Institute.

Og forskerne tror at dette har sammenheng med svekkelse av hjernens hvite materie.

Telefonkonferanse

At det blir mindre hvit materie i hjernen etter hvert som vi eldes, er kjent fra før.

Men hittil har det vært forsket lite på sammenhengen mellom hvit materie og svekkelse i mentale funksjoner hos eldre, skriver forskerne.

I undersøkelsen deltok 93 personer, som ble undersøkt med fMRI-hjernescanning (funksjonell magnetisk resonans tomografi).

- Måten de forskjellige delene av hjernen snakker sammen på, kan minne om en travel telefonkonferanse. Vi har lyttet til praten som foregår, og forsøkt å forstå hvordan det som ropes fra én del av hjernen, tas i mot og behandles av en annen, sier Randy Buckner.

Unge og gamle

Deltakerne ble delt inn i to grupper: Én for de mellom 18 og 34 år, og én for de som var mellom 60 og 93 år gamle.

Mens aktiviteten og informasjonsutvekslingen i de forskjellige delen av hjernen ble analysert, måtte deltakerne løse forskjellige oppgaver som skulle avsløre deres kognitive (fornuftsbestemt og erfaringsbestemt erkjennelse) nivå.

Blant annet måtte deltakerne klassifisere objekter som “levende” eller “døde” - for eksempel objektene “hund” og “hus”.

- En slik oppgave tvinger hjernen til behandling og analysering av et ord, forklarer Randy Buckner.

Krøll på linjen

For å finne ut om “telefonlinjene” fungerte bedre i hjernen til de unge deltakerne, fokuserte forskerne spesielt på koblingen mellom to av hjernens viktigste områder.

Det ene ligger langt framme i hjernen, og behandler sanseinntrykk utenfra. Det andre er lenger bak i hjernen, og er aktiviseres ved refleksjon. Disse to områdene er forbundet via en særlig lang “telefonledning”, eller streng med hvit materie.

Når hjerneaktiviteten til de unge og eldre deltakerne ble analysert, fant forskerne dramatiske forskjeller i informasjonsflyten, skriver de i rapporten.

- Hos de unge jobbet den fremre delen av hjernen nærmest i tospann med den bakre. De var så og si synkrone. Hos de eldre var aktiviteten i de to områdene mye mer løsrevet og uavhengig av hverandre. De forskjellige delene av hjernen jobbet mye mindre synkronisert, skriver forskerne ved Howard Huges Medical Institute.

Går tregere

Etter å ha sammenlignet disse forskjellene med svekkelsen i den hvite materien i hjernen hos de eldre deltakerne, mener de det må finnes en sammenheng.

- Hos unge mennesker går strømmen av informasjon tilsynelatende raskt og uhindret gjennom den hvite materien. Men når vi eldes og mengden hvit materie avtar, går informasjonsflyten stadig tregere, sier Randy Buckner.

Den stadig dårligere informasjonsutvekslingen kan vise seg som dårligere hukommelse, dårligere evne til refleksjon og analyse, eller svekkelse av andre mentale funksjoner, mener forskerne.

Klare i toppen

Forskerne ved Hughes Medical Institute og håper at den nye undersøkelsen vil bedre forståelsen av hjernens aldringsprosess.

De håper også å kaste nytt lys over hvorfor enkelte av oss bevarer et skarpt sinn langt inn i alderdommen, mens andre har en hjerne som eldes fortere.

- En fortsatt god informasjonsflyt gjennom den hvite materien kan forklare hvorfor noen nitti-åringer er like kjappe i hodet som da de var førti, skriver forfatterne av studien.

Referanse:

Randy Buckner, Hannah Andrews m.fl; Neuron, 6. desember 2007.

Lenke:

Howard Hughes Medical Institute

Powered by Labrador CMS