- Kan ikke leve med så høye tall

Kommunene må ta ansvar for de eldre, mener Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.

- Jeg mener vi ikke kan leve med at folk skal måtte forholde seg til så mange ansatte i løpet av en så kort periode, sier Torgeir Micaelsen. (Foto: Scanpix, Bjørn Sigurdsøn)
- Jeg mener vi ikke kan leve med at folk skal måtte forholde seg til så mange ansatte i løpet av en så kort periode, sier Torgeir Micaelsen. (Foto: Scanpix, Bjørn Sigurdsøn)

- Dette er et problem og viser at vi fortsatt har en lang vei å gå før det er pasienten og mennesket som trenger hjelp fra felleskapet sitt behov som settes fremst når vi tilbyr hjelp, uttaler Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, til forskning.no. 

Han har fått presentert studien som viser at et utvalg pleietrengende eldre i ni ulike kommuner måtte i snitt forholde seg til 17 forskjellige pleiere i løpet av fire uker. Noen møtte opp mot 35 ulike ansatte i hjemmesykepleien.

- Jeg mener vi ikke kan leve med at folk skal måtte forholde seg til så mange ansatte i løpet av en så kort periode, sier Micaelsen. 

Mer penger til kommunene

Han mener kommunene må ta ansvar for å løse problemet, og utfordrer regjeringen til å øke kommunenes inntekter til neste år.  

- Jeg mener derfor det bør være et mål for kommunen at de som har behov for omsorgstjenester har en koordinator, og at kommunen søker å begrense antall forskjellige personer så langt det er mulig, sier statssekretær Lisbeth Normann (H). (Foto: HOD)
- Jeg mener derfor det bør være et mål for kommunen at de som har behov for omsorgstjenester har en koordinator, og at kommunen søker å begrense antall forskjellige personer så langt det er mulig, sier statssekretær Lisbeth Normann (H). (Foto: HOD)

- Ledelsen i kommunene må arbeide systematisk med kvalitetsarbeid rundt organiseringen av tjenesten og i størst mulig grad tilby ansatte som ønsker det hele stillinger. Da blir det enklere å få turnuser til å gå opp uten at eldre mennesker skal måtte forholde seg til så mange av gangen. I tillegg trenger vi å satse på kapasitet, sier han.

Han mener kommunene må settes i stand til å ansette flere og øke kompetansen til sine ansatte.

- Derfor mener Arbeiderpartiet at Norge bør øke inntektene til kommunene neste år langt kraftigere enn det H/Frp-regjeringen forslår. 

Egen koordinator i kommunene

Statssektretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke love mer penger, men setter klare forventninger til kommunene. 

- Denne regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste, og det er pasientenes behov som skal være styrende for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. 

- Jeg mener derfor det bør være et mål for kommunen at de som har behov for omsorgstjenester har en koordinator, og at kommunen søker å begrense antall forskjellige personer så langt det er mulig, uttaler hun i en epost til forskning.no.

Hun påpeker videre at regjeringen jobber sammen med KS gjennom avtalen om kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for å utvikle en omsorgstjeneste som tar hensyn til dette.

- Det er også viktig at kommunene bruker individuell plan, sier hun.

- Fritt brukervalg

Frps helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos mener at konkurranseutsetting av den kommunale hjemmesykepleien kan skjerpe kvaliteten, også den som har betydning for bemanning. (Foto: Scanpix, Tor Erik Schrøder)
Frps helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos mener at konkurranseutsetting av den kommunale hjemmesykepleien kan skjerpe kvaliteten, også den som har betydning for bemanning. (Foto: Scanpix, Tor Erik Schrøder)

Frps helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos mener studien viser at det er betydelige behov for forbedringer.

- Det må være et mål at eldre og pleietrengende skal ha få pleiere å forholde seg til, for å sikre trygghet og stabilitet, sier hun. 

Hun viser til regjeringsplattformen, der det blant annet står at det skal nedsettes et arbeidsutvalg for å utrede utnyttelse av arbeidskraften de neste tiårene, og å redusere ufrivillig deltid. 

- Fritt brukervalg kan også være en viktig faktor, da den eldre selv gis mulighet til å velge mellom ulike tilbydere. Konkurranse stimulerer tilbyderne til stadig å forbedre seg, sier hun. 

Til Aps utfordring om å øke inntektene til kommunene svarer hun at dette allerede er ivaretatt gjennom regjeringens planlagte vekst i frie inntekter til kommunene for 2015. 

Powered by Labrador CMS