Forever young? Hvis det er målet, skulle du vært skilpadde, ifølge forskning.
Forever young? Hvis det er målet, skulle du vært skilpadde, ifølge forskning.

Kaldblodige skapninger eldes ikke

Forskere har oppdaget hemmeligheten bak evig ungdom: Bli født som en skilpadde eller en annen kaldblodig skapning.

To studier publisert torsdag i tidsskriftet Science utfordrer evolusjonsteorien som sier at alderdom, eller gradvis fysisk forvitring over tid, er en uunngåelig skjebne.

Økologen David Miller er en av forskerne bak en av studiene. Han mener at fenomenet alderdom ikke er blitt tilstrekkelig forsket på tidligere. I disse studiene har forskerne gjort langt mer omfattende undersøkelser med fugler og dyr som lever i vill natur, ifølge Miller.

De fant blant annet ut at kaldblodige skapninger ikke eldes. Forskerne fikk også bekreftet teorien om at dyr som har skall eller som kan gi fra seg giftstoffer, også lever lenger.

Frosker som kan gi fra seg gift, har større sjanse for å være ung lenge, ifølge forskning.
Frosker som kan gi fra seg gift, har større sjanse for å være ung lenge, ifølge forskning.

Skilpadder, frosker og krokodiller

Forskerne samlet data fra langsiktige feltstudier som omfatter 107 bestander av 77 ulike arter i naturen, inkludert skilpadder, amfibier, slanger og krokodiller.

Forskerne brukte en teknikk som kalles «mark-recapture» der et visst antall individer fanges og merkes. Deretter følger de dem gjennom årene for å se om de finner dem igjen.

De samler så inn data om hvor mange år dyrene lever etter å ha oppnådd seksuell modenhet, for så å lage aldringsrater og estimere artenes levetid.

Hos enkelte arter fant de nesten null tegn på aldring, sa biolog Beth Reinke ved Northeastern Illinois University. Hun er hovedforskeren bak den ene studien.

Det var ventet at et slikt resultat ville bli funnet hos skilpadder, men det ble også funnet i én art av hver av kaldblodsartene, som blant annet frosker, padder og krokodiller. Hos kaldblodige dyr styres kroppens temperatur av omgivelsene.

– Ikke udødelig

– Ubetydelig aldring eller biologisk aldring betyr ikke at de er udødelige. Det betyr at det er en risiko for å dø, men at den ikke øker med alderen, la Reinke til.

Hos mennesker øker risikoen for å dø etter hvert som man eldes. Det er for eksempel 100 ganger så stor sannsynlighet for at en 80 år gammel kvinne i USA dør, enn en 10 år gammel jente.

Forskere har lenge trodd at dyr som er avhengig av varme utenfra for å regulere kroppstemperaturen sin, eldes langsommere enn dyr som regulerer kroppstemperaturen ved hjelp av varme produsert i egen kropp.

De nye studiene har imidlertid funnet at disse faktorene ikke var den viktigste driveren til aldring.

Hjelpemiddel: Skall og gift

En gammel teori som viste seg å være sann, var at dyr med beskyttende, fysiske egenskaper, som skilpaddeskall, eller kjemiske egenskaper som giftstoff, levde lenger og eldes langsommere sammenlignet med dem uten.

Enkelte frosker og salamandere kan gi fra seg giftig væske.

– Et skall er viktig for aldring, og det gjør blant annet at en skilpadde er veldig vanskelig å spise, sa økologen Miller.

– Det gjør det mulig for dyrene å leve lenger, og at evolusjonen jobber for å redusere aldring slik at hvis de unngår å bli spist, fungerer de fortsatt bra, sa han videre.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS