De som har passert 50, har også passert toppen på potensialet sitt til å være effektive, ifølge norske forskere.
De som har passert 50, har også passert toppen på potensialet sitt til å være effektive, ifølge norske forskere.

Eldre arbeidstakere får ikke like avanserte arbeidsoppgaver som yngre

Ansatte mellom 50 og 59 år har lavere potensial enn yngre kolleger, viser en ny, norsk studie. Aldersforsker Per Erik Solem er uenig. Når du har erfaring, kan du jobbe mer effektivt, mener han.

Forskernes konklusjon er klar:

Seniorene har ikke like stort potensial for å være produktive som det yngre arbeidstagere har.

Pål Børing og Jens B. Grøgaard har sett på tall fra 27 land. Konklusjonen er den samme i de fleste landene – inkludert Norge.

Måler arbeidsoppgaver

Jo mer avanserte arbeidsoppgaver du får, jo mer produktiv vil du være, ifølge Jens B. Grøgaard.
Jo mer avanserte arbeidsoppgaver du får, jo mer produktiv vil du være, ifølge Jens B. Grøgaard.

– Vi måler fordeling av avanserte arbeidsoppgaver, forklarer Grøgaard. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sammen med Pål Børing forsker han hos NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

De måler ikke direkte hvor produktive arbeidstakerne er. I stedet bruker de fem kjennetegn på arbeidsoppgaver. Indeksen heter IPP. Det står for individuelt produktivitetspotensial.

  • Hvor ofte lærer arbeidstakeren seg nye ting i jobben, enten av kolleger eller ledere?
  • Hvor ofte lærer arbeidstakeren seg nye ferdigheter gjennom oppgavene han eller hun utfører?
  • Hvor ofte går jobben ut på å holde seg oppdatert på nye produkter?
  • Hvor ofte går arbeidsoppgavene ut på å lære opp andre?
  • Hvor ofte medfører jobben at arbeidstakeren skal gi råd til andre?

Yngre scorer høyere

– Tankegangen er at dess mer avanserte eller moderne arbeidsoppgaver du får, dess mer produktiv vil du i gjennomsnitt være, sier Jens B. Grøgaard.

Derfor har de undersøkt om eldre får fordelt slike arbeidsoppgaver like ofte som andre aldersgrupper.

De bruker tall fra OECDs målinger av kompetanse hos voksne.

I denne sammenhengen er «eldre» aldersgruppen 50 til 59 år. Bedrifter av alle størrelser og alle slags yrker er med i studien.

– Først ser vi på fordelingen av disse arbeidsoppgavene i 27 land. Er det aldersforskjeller? Det finner vi at det er. De yngste har høyere score på den indeksen enn de eldste i 25 av 27 land, sier Grøgaard.

I neste omgang har forskerne korrigert for andre mulige forklaringer: Om de eldre har andre ferdigheter, annen utdanning eller er i andre typer yrker og industrier.

– Når vi kontrollerer for det, finner vi fremdeles alderseffekten i 17 av 27 land, forteller Grøgaard til forskning.no.

Avviser diskriminering

Så er spørsmålet om fordelingen av arbeidsoppgaver kan forklares med at sjefene diskriminerer de eldste arbeidstagerne?

Det er en mulig tolkning, ifølge Jens B. Grøgaard:

– Før artikkelen ble publisert i Journal of Population Ageing, fikk vi spørsmål om akkurat dette og måtte gå en runde til. Det er fryktelig vanskelig å påvise diskriminering, men vi konkluderer med at det ikke er slik, sier han

– Vi viser også at aldersforskjellen i de 17 landene ikke skyldes ferdighetsnivå, utdanning eller yrke, sier han.

Potensial, ikke produktivitet

Potensialet for produktivitet er ikke det samme som faktisk produktivitet, sier Per Erik Solem.
Potensialet for produktivitet er ikke det samme som faktisk produktivitet, sier Per Erik Solem.

OsloMet-forsker Per Erik Solem avviser helt at de eldste arbeidstagerne er mindre produktive.

– Potensialet for produktivitet er ikke det samme som faktisk produktivitet, sier han til forskning.no.

– I denne studien operer de med indeksen IPP. De har ikke målt produktivitet, men har bare funnet ut at det er en del ting som endrer seg. Vi som har sett hvordan det forholder seg med folk som faktisk er i arbeid, ser at det ikke er noen svekkelse av produktiviteten generelt.

– Produktiviteten svekkes ikke

Solem forsker ved Velferdsforskningsinstituttet Nova. Han sier at arbeid som krever tunge, fysiske løft er en ulempe for de eldste arbeidstagerne.

– Men ellers er det generelt akseptert blant forskere på faktisk produktivitet, at den ikke svekkes. I hvert fall ikke før i midten av 60-årene, sier han.

NIFU-forskerne har kun målt potensialet. I en faktisk situasjon på arbeidet kan du derimot kompensere, ifølge Solem. Når du har erfaring, kan du jobbe på mer effektive måter. Du kan bruke mindre energi på å prøve å finne ut av ting.

– Hvis du har jobbet lenge og fulgt med i faget hele tiden, står du på mange måter sterkere, sier Per Erik Solem.

Referanse:

Pål Børing og Jens B. Grøgaard: Do Older Employees Have a Lower Individual Productivity Potential than Younger Employees? Journal of Population Ageing, januar 2021, doi: 10.1007/s12062-020-09323-1

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS