Marihuana og alkohol er to populære rusmidler blant ungdom. Men er den ene formen for rus verre enn den andre?

Alkohol eller marihuana - hva er verst for ungdom?

Ungdommer som inntar alkohol kjører uforsvarlig og ødelegger vennskap, mens de som røyker marihuana får anstrengte forhold til autoritetspersoner.

3.9 2014 05:00

Foreløpig finnes det lite håndfast forskning på hvilke konsekvenser marihuana har på unges liv, og om de er bedre eller verre enn de som følger alkohol.

Men en ny sammenlikning av de sosiale konsekvensene som etterfulgte inntak av ulike rusmidler hos amerikansk ungdom, viser nå hvilken effekt alkohol og marihuana har hatt på de unges liv.

Legalisering i vinden

Debatten rundt marihuana har rast verden over, hvorvidt det burde være lovlig og hvor farlig det er for forbrukeren. Særlig i USA har temaet vært aktuelt, hvor president Obama selv har uttalt at han ikke lenger er overbevist om at marihuana er farligere enn alkohol.

Forskere ved New York University har analysert data fra en landsomfattende undersøkelse hvor ungdomsskoleelever har fortalt om sosiale konsekvenser etter inntak av rusmidler. Dermed har de sammenliknet hvordan de ulike rusmidlene har påvirket livet deres.

- Den mangelfulle forskningen er grunn til bekymring for det offentlige helsevesenet, ettersom alkohol og marihuana er de to vanligste psykoaktive stoffene som brukes blant unge, sier Joseph J. Palamar, én av forskerne bak studien, i en pressemelding fra New York University.

Fyllekjøring og ødelagte vennskap

Undersøkelsen viste at sannsynligheten for å kjøre med promille var stor for de som drakk alkohol regelmessig. I tillegg viste det seg at alkoholen oftere førte til brudd mellom venner og kjærester. Særlig jentene i undersøkelsen satt igjen med anger etter alkoholinntaket.

Marihuanabrukere hadde på sin side lettere for å komme på kant med lærere og andre autoritetsfigurer, oftest på grunn av manglende interesse eller energi.

Men likevel var det mindre sannsynlig at brukerne av marihuana meldte om de samme konsekvensene som akholbrukerne, uavhengig av mengden de inntok. Derimot ble de oftere negativt oppfattet av av andre, inkludert lærere.

Forskerne trekker likevel fram at dette er tall som ikke sier noe om hver enkelt person, ettersom konsekvensene varierer etter kjønn, alder og etnisitet.

- Vi håper at funnene som er gjort i denne studien vil bidra til den pågående debatten om marihuanapolitikk og dens skader sammenliknet med alkohol, sier Palamar.

Referanse:

Josephn J. Palamar m.fl: Adverse psychosocial outcomes associated with drug use among US high school seniors: a comparison of alcohol and marijuana, The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, august 2014

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse