Vulkaner og havstrømmer skapte den lille istid

Kuldeperioden i Europa som er kalt den lille istid kan ha blitt startet av vulkanutbrudd i tropene og holdt ved like av at havstrømmene endret seg.

Den lille istid er ikke nøyaktig definert og i Norge brukes betegnelsen ofte om 1600-, 1700- og 1800-tallet.

Ifølge en ny, internasjonal studie begynte perioden imidlertid allerede mellom 1275 og 1300, utløst av en rekke vulkanutbrudd som kjølte ned atmosfæren.

Endring av havstrømmene i Atlanterhavet, forårsaket av økt mengde sjøis fra Arktis, ga en klimaendring som varte i århundrer.

Studien er blant annet basert på funn på Baffin Island i Canada, der smeltende isdekke nå gjør det mulig å finne spor av vegetasjon som døde da kuldeperioden satte inn.

Det er også brukt prøver fra polområdene og isbreer på Island, samt klimamodeller, ifølge en pressemelding fra University of Colorado Boulder.

Etter en første nedkjøling før 1300 kom en ytterligere nedkjøling rundt 1450. (forskning.no/AR)

Powered by Labrador CMS