Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner fikk nylig bevilget ni millioner kroner.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner fikk nylig bevilget ni millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Millionstøtte til forskning på vold

Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved NOVA har fått en tilleggsbevilgning på ni millioner kroner.

Støtten er ett av tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

– Nå får vi anledning til å gå mer i dybden og utvide prosjektporteføljen vår, sier forsker Anja Bredal ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. 

Hun er faglig koordinator for arbeidet som nå pågår med å utvikle prosjektforslag til Justis- og beredskapsdepartementet, som har bevilget midlene.

Styrker voldsforskningen

– Vi er glad for at Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at forskning på disse temaene skal være en del av et større voldsforskningsprogram. Vold i minoritetsfamilier har tradisjonelt blitt forsket på i egne prosjekter, på siden av mainstream familievoldsforskning.

Hun legger til at de gjerne vil bidra til å bygge ned dette skottet mellom den «spesielle volden» og den «generelle volden».

– Vi trenger forskning som både ser forskjeller og likheter, eller det vi kan kalle et mangfoldsperspektiv på vold i nære relasjoner, påpeker Bredal.

Med 25 millioner kroner fra tidligere bevilgning, blir Voldsprogrammet nå ett av de største forskningsmiljøene på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Vi ser på denne bevilgningen som en anerkjennelse av forskningen vi holder på med, sier Bredal.