Vold mot barn utbredt

Vold mot barn er utbredt og tolerert verden over, heter det i en ny FN-rapport.

Rapporten slår fast at mange unge blir utsatt for fysisk vold og at volden enten er sosialt akseptert eller skjer i det skjulte, skriver BBC.

Nesten 6 millioner barn er blitt tvunget ut i arbeidslivet eller prostitusjon, ifølge FN. Rapporten, som blir presentert i New York onsdag, er basert på fire år lange undersøkelser, og hensikten har vært å kartlegge utbredelsen av og årsakene til vold mot barn.

Det er første gang FN har forsøkt å kartlegge vold mot barn på globalt nivå, skriver BBC.

Ifølge rapporten kan mer enn en milliard barn rundt om i verden bli slått av sine lærere uten at det vil være et brudd på lovverket.

Rapporten presenterer også statistikk over seksuelt misbruk, vold i hjemmet og behandling av barn i varetekt.

Professor Paulo Sergio Pinheiro, som har skrevet rapporten, sier til BBC at det er på tide at barn får de samme rettighetene i lovverket som voksne.

- Det er tid for å anerkjenne barn som fullverdige borgere beskyttet av rettigheter, og ikke som mini-mennesker eller deres families eiendom, sier han.

(NTB)