Følelsene styrer i tøffe valg

Ville du ta livet av et uskyldig menneske hvis det kunne redde flere andre liv? I en normalt fungerende hjerne er svaret nei, ifølge amerikansk forskning. Skader i et bestemt hjerneområde kan derimot få personer til å treffe logiske, men følelseskalde valg.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hjerneforskere fra tre amerikanske universiteter har oppdaget at hjerneregionen VMPC (ventromedial prefrontal cortex) tar styringen og avgjør når du må velge i vanskelige moralske dilemmaer med kraftige negative følelser.

Deres undersøkelser tyder på at følelser er avgjørende for hvilket valg vi tar i en slik situasjon, og at en “rasjonell” men følelseskald beslutning bare tas når VMPC-regionen er skadet og følelsene er koblet ut.

Tidligere forskning har vist at pasienter med VMPC-skade reagerer mindre følelsesmessig og har redusert evne til følelser som empati og forlegenhet, selv om de intellektuelt fungerer normalt.

50 moralske dilemmaer

I den nye undersøkelsen ble testpersoner med og uten skader i VMPC-regionen spurt om hvordan de ville reagere i ulike hypotetiske situasjoner. Deltakerne besto av seks VMPC-pasienter, 12 personer med andre typer hjerneskade og 12 personer uten noen hjerneskade.

Alle ble presentert 50 forskjelllige scenarier av typen “Ville du gjøre X for å oppnå Y?” Situasjonene innebar ulike grader moralsk dilemma, der de mest personlige og følelsesladde var av typen “ville du skade eller drepe en person for å redde flere andre?”

VMPC styrer oppfatning av rett og galt

Det viste seg at VMPC-pasientene var mer innstilt på å ofre den ene for å redde de mange, sammenlignet med de andre deltakerne. I mindre følelsesladde scenarier var derimot VMPC-pasientenes valg mer på linje med resten av testpersonene.

'Ville du drept dette barnet dersom drapet kunne reddet mange menneskeliv?'
"Ville du drept dette barnet dersom drapet kunne reddet mange menneskeliv?"

Funnene tyder på at VMPC er avgjørende for å velge hva som er rett og galt i situasjoner med kraftige negative følelser, og at følelseskomponenten er viktig i kritiske moralske dilemmaer.

Forskjellige tankestrukturer

- Når velferden til en gruppe av mennesker er avhengig av en sterkt følelsesmessig frastøtende handling, for eksempel å ta livet av en baby, virker det som det er to forskjellige tankesystemer for å løse dilemmaet: Den ene er emosjonell og intuitiv, den andre er rasjonell, kald og logisk, sier Daniel Tranel, professor i neurologi og psykologi ved University of Iowa.

- Resultatene viser at disse tankesystemene er atskilte i hjernen, fordi VMPC-pasienter mangler det følelsesmessige systemet, men ikke det rasjonelle.

Referanse:

Koenigs, Young, Adolphs, Tranel, Cushman, Hauser, Damasio: Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements.

Powered by Labrador CMS