Viruset sprer seg oppsiktsvekkende raskt. Ettermiddagen 26. februar var over 80 000 personer bekreftet syke. 2768 var døde. 30 310 var blitt friske etter sykdommen.
Viruset sprer seg oppsiktsvekkende raskt. Ettermiddagen 26. februar var over 80 000 personer bekreftet syke. 2768 var døde. 30 310 var blitt friske etter sykdommen.

I Kina er 2,3 prosent av de syke døde av koronaviruset

Ved vanlig influensa i Norge dør 0,1 prosent av de syke.

Koronaepidemien har nå spredd seg til 30 land, inkludert flere land i Europa.

Spredningen har skjedd veldig raskt.

Nå gir en helt fersk kinesisk studie oss mer kunnskap om hvor dødelig det nye viruset er – og hvem som blir smittet.

I studien som er publisert i forskningstidsskriftet JAMA har de kinesiske forskerne sett på 44 672 bekreftede tilfeller av koronavirus-sykdommen som har fått navnet Covid19. Det er over halvparten av alle sykdomstilfeller i verden til nå.

Av disse er 1023 personer døde.

Det gir en dødelighet på 2,3 prosent.

Folkehelseinstituttet sier 1 prosent

Folkehelseinstituttet skriver i sin siste risikovurdering fra 25. februar at det ser ut til at færre enn 1 prosent av de syke dør av Wuhan-viruset.

Men erfaringen fra Kina er altså at dødeligheten ligger på 2,3 prosent.

Det er en veldig mye høyere andel døde enn ved vanlig influensa i Norge, som koster rundt 900 personer i Norge livet hvert år.

I Norge blir kanskje 5 til 10 prosent av befolkningen syke under den årlige influensaen. De rundt 900 døde hvert år gir oss dermed en dødelighet av vanlig influensa på rundt 0,1 prosent.

Svært få barn blir syke

En hyggeligere erfaring fra Kina er at svært få barn og unge blir syke.

Bare 2 prosent av de syke er under 20 år. Ingen barn under 10 år er blant de registrert døde i Kina.

I alt 23 prosent av de døde var over 70 år.

Halvparten av de kritisk syke er døde

Nok en erfaring fra Kina er at rundt 80 prosent av de syke fikk relativt milde symptomer.

Rundt 15 prosent ble alvorlig syke, med pustevanskeligheter.

Rundt 5 prosent ble kritisk syke med store pustevanskeligheter. I denne siste gruppen var det en dødelighet på hele 50 prosent.

En annen mindre studie publisert i The Lancet bekrefter det siste resultatet. Den fant at 32 av totalt 52 kritisk syke ved Jin Yin-tan-sykehus i Wuhan døde av viruset, altså over 60 prosent. Mange av disse var eldre med pustevanskeligheter.

Kineserne ble tatt på sengen

Forskerne ved Kinas senter for sykdomskontroll bekrefter i studien at helsevesenet i Kina ble tatt på sengen av hvor fort viruset har spredt seg.

Forskerne bekrefter videre at smittekilden trolig var flaggermus som ble solgt på et marked i storbyen Wuhan.

I den samme studien konkluderer de kinesiske forskerne med at koronaviruset trolig er mer smittsomt enn virusene SARS og MERS, som begge er blitt identifisert i løpet av de siste 20 årene. Men Wuhan-viruset er mindre dødelig enn de to tidligere virusene. Færre av dem som blir syke har dødd.

En utfordring med både SARS og MERS var at de spredte seg mye blant helsearbeidere som jobbet med kritisk syke pasienter. Dette ser ikke ut til å være tilfelle med Covid19, erfarer kineserne.

Studien fra Kinas senter for sykdomskontroll peker på nærkontakt mellom mennesker som viktig smittekilde for Covid19.

Nå handler det om å kjøpe tid

Nå handler mye om å gi helsemyndighetene mulighet til å kjøpe seg tid, skriver de kinesiske forskerne.

Jo lenger man klarer å utsette spredningen av koronaviruset, desto bedre forberedt er det mulig for samfunnet å bli.

Her kan du følge spredningen av viruset time for time, i kart og grafikk hos John Hopkins-universitetet.

Arbeid med å finne vaksine

De siste dagene er det kommet flere rapporter om framgang i arbeidet med å utvikle en vaksine. Finner man fram til en slik vaksine, så blir neste utfordring å raskt trappe opp produksjonen.

Her er en pressemelding fra det kinesiske selskapet Clover Biopharmaceuticals som nå samarbeider med det amerikanske legemiddelselskapet GSK om å lage en slik vaksine.

I Australia opplyser University of Queensland at de også etter bare tre ukers utviklingsarbeid, nå kan ha klar en vaksine for utprøving.

Norske myndigheter vil hindre spredning

Norske helsemyndigheter opplyser at de nå gjør to ting samtidig i arbeidet med å møte Wuhan-viruset.

  • For det første vil de forsøke å redusere spredning av viruset.
  • For det andre forbereder de seg for å hindre dødsfall blant dem som måtte bli alvorlig syke.

Skal isoleres hjemme

I Norge skal syke personer isoleres hjemme, ifølge Folkehelseinstituttet.

Personer som har vært i nærkontakt med syke bør også holde seg hjemme i 14 dager.

– Dersom sykdommen begynner å spre seg her i landet, skal vi forsøke å bremse den slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Kommunene må planlegge

I myndighetenes Nasjonale beredskapsplan mot pandemisk influensa er ett scenarium at 25 prosent av befolkningen blir syke, de aller fleste i løpet av en 8-ukers periode. Av disse kan så mange som 20 prosent av befolkningen være syke samtidig i løpet av en og samme uke.

Dette vil sette helsevesenet under stort press. Flere hundre tusen personer vil kontakte fastlegene sine.

Det blir også mange tusen sykehusinnleggelser samtidig. Et stort antall av disse vil kreve intensiv behandling.

Både kommunene og spesialisthelsetjenesten må planlegge for dette, heter det i beredskapsplanen fra 2014. De må ha lokaler til de syke, personell og nødvendige legemidler og utstyr. Ressursene i helsevesenet må brukes mer effektivt enn ellers, heter det i beredskapsplanen.

Samtidig må kommunene planlegge for at de kan bli rammet av svikt i samfunnskritiske funksjoner.

Referanser:

Zunyou Wu m.fl: «Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China. Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention», Jama, 24. februar 2020. Artikkelen ligger her åpent tilgjengelig for lesing i Norge.

Xiaobo Yang m.fl: «Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study», The Lancet, 24. februar 2020. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS