En erfaring fra Kina og USA er at Covid-19 framfor alt spres i familier og blant nære venner. Albue-dunk er en ny måte å hilse på folk du vil holde korona-avstand til.
En erfaring fra Kina og USA er at Covid-19 framfor alt spres i familier og blant nære venner. Albue-dunk er en ny måte å hilse på folk du vil holde korona-avstand til.

Amerikanske smitteverneksperter:
Koronaviruset sprer seg mest i familier og blant venner

Ekspertene stiller derfor spørsmål ved om det er riktig å la smittede personer oppholde seg i isolat hjemme sammen med familien sin – blant personer de kan komme til å smitte.

Publisert

Familien, vennegjengen og kollegene du jobber tett sammen på arbeidsplassen.

Det er på disse stedene at koronaviruset sprer seg klart mest, mener flere amerikanske smitteverneksperter avisa New York Times har snakket med.

Uten at de kan gi noe sikkert svar på hvorfor det er slik.

En analyse utført av USAs senter for smittevernkontroll (CDC) kan også bringe gode nyheter for den som er redd for å bli smittet av viruset ute blant fremmede mennesker. Smitten skjer mest mellom familiemedlemmer, viser analysen som er gjort på et lite antall personer.

Både i USA og Kina

Forskerne har gransket 445 familiemedlemmer og andre personer som kan knyttes til de ti første menneskene i USA som ble diagnostisert med covid-19. Alle hadde kommet fra Wuhan i Kina. Analysen viste at kun familiemedlemmer var blitt smittet av disse ti menneskene.

En talskvinne for CDC advarer om at analysen bare er en liten studie og at den kun har få deltagere.

Men en erfaring også fra Kina er at covid-19 framfor alt spres blant familiemedlemmer. Utenfor Wuhan-området skal hele 75 til 80 prosent av alle smittede ha fått koronasmitten av et familiemedlem.

Også sykehusansatte smittes hjemme

Maria Van Kerkhove, leder for WHO sin zoonose-enhet, sier etter å ha vært i Kina at viruset i liten grad sprer seg mellom folk på gata, eller på steder som T-baner eller kinoer.

I stedet sprer det seg mellom familiemedlemmer eller andre som har hatt nær kontakt med hverandre. Det er tidsskriftet Stat som siterer henne på dette.

Under utbruddene av koronavirusene SARS i 2003 og MERS i 2012 var mange av de smittede enten pasienter eller ansatte på sykehus. I Kina er flere enn 2000 helsearbeidere blitt smittet med covid-19. Men ifølge Van Kerkhove virker det som at også flertallet av disse er blitt smittet enten av familiemedlemmer eller venner de har hatt nær kontakt med. Færre helsearbeidere er blitt koronasmittet på sykehuset.

Andre smitteverneksperter Stat har snakket med, er tvilende til at dette kan stemme.

Smittede ikke sammen med familien

Med bakgrunn i denne nye kunnskapen om smitteveien for covid-19, så stiller flere av de amerikanske smittevernekspertene overfor New York Times spørsmål ved om det er riktig å la smittede personer oppholde seg i isolat hjemme sammen med familien sin – blant personer de kan komme til å smitte.

Den som har viruset bør heller isoleres et annet sted, foreslår de.

Avhengig av tilstanden til den smittede kan dette være på egne sovesaler eller i «midlertidige sykehus», slik myndighetene satte opp i Wuhan i Kina.

Mange vil gjerne ta seg av familiemedlemmer som er smittet eller syke.

Men ifølge WHO sine observatører i Kina, så er en erfaring derfra at koronasmittede som blir samlet og isolert på egne steder er flinke til å støtte hverandre. De får det bedre psykisk enn om de blir sittende helt alene i et isolert rom hjemme.

Også Sør-Korea bruker lignende tiltak.

En sportsstadion i Wuhan ble gjort om til midlertidig oppholdssted for Covid-19-smittede.
En sportsstadion i Wuhan ble gjort om til midlertidig oppholdssted for Covid-19-smittede.

God ide at folk er hjemme

Både Kina, Taiwan, Singapore og Sør-Korea har vist at det er mulig å stanse koronaviruset.

De amerikanske smittevernekspertene New York Times har intervjuet, er enige om at det er en god ide at folk nå holder seg hjemme og at flest mulig jobber hjemmefra.

All reisevirksomhet bør innskrenkes. Samtidig må samfunnet trappe kraftig opp produksjonen av munnbind, testutstyr og respiratorer, oppfordrer de.

Tvilende til skolestengning

Tiltak som å stenge skoler og barnehager stiller ekspertene seg mer tvilende til.

Bruce Aylward, WHO sin korona-spesialutsending til Kina, sier han har spurt alle kinesiske leger han har møtt om de har hørt om familier der et barn var det første familiemedlemmet som ble smittet.

Aylward ble forbauset over ikke å ha fått høre om ett eneste slikt tilfelle i Kina.

Men betyr det at skoler like gjerne kan holde åpne under koronapandemien? Vel, på skoler jobber det også voksne som kan smitte hverandre eller barna.

På den annen side betyr det å holde skoler og barnehager åpne, at flere sykepleiere, leger og andre som behøves nå om dagen kan komme seg på jobb.

Forskere er redd for Trump

Flere av de ledende amerikanske smittevernekspertene New York Times kontaktet, sier til avisen at de ikke vil uttale seg offentlig av frykt for å fornærme den amerikanske presidenten Donald Trump, som har sterke meninger om koronasmitten.

Men ifølge avisa mener samtlige av ekspertene at politikerne nå bør overlate til forskere å lede arbeidet med å begrense smittespredningen.

Kilder:

WHO: «Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)»

Bloomberg: «Virus Study Finds Most Risk Among Family, Less for Others», 3. Mars.

CDC: «Active Monitoring of Persons Exposed to patients with Confirmed COVID-19 – United States, January-February 2020», 6 mars. Rapporten.