Veterinærinstituttet fyller 125 år. (Foto: Veterinærinstituttet)
Veterinærinstituttet fyller 125 år. (Foto: Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet fyller 125 år

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale innleder i dag markeringen av 125-årsdagen for etablering av Veterinærinstituttet. Historien omfatter bekjempelse av flere alvorlige sykdommer. Norges beredskap mot smitte og sykdommer blir ytterligere styrket når instituttet flytter til nye lokaler på Ås. 

Veterinærinstituttet startet som et laboratorium for dyrediagnoser i 1891 og var det første i sitt slag i Norden. Siden har instituttet utviklet seg til en sentral aktør innen norsk dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet, som bidrar til å avdekke og avverge helsetrusler felles for dyr og mennesker («én helse»).

Helt fra 1914 har instituttet hatt sitt hovedsete på Adamstuen i Oslo, og har i dag avdelinger i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø.  

– Veterinærinstituttet har en stolt historie med bekjempelse av alt fra miltbrann, tuberkulose til munn- og klovsyke. Og stadig nye utfordringer møter oss innen det veterinærmedisinske feltet. Nå er blant annet antibiotikaresistens, lakselus og prionsykdommer på agendaen. Med det nye Veterinærbygget på Ås som vi flytter til i 2019, blir vi ytterligere rustet til å håndtere fremtidige helsetrusler og ta én helse-tenkingen videre, sier administrerende direktør Merete Hofshagen.  

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale innleder i dag jubileumsmarkeringen under et seminar i Veterinærinstituttets lokaler på Adamstuen i Oslo. I tilknytning til jubileet, uttaler Dale følgende:

– Veterinærinstituttet er det ledende offentlige laboratoriet innen dyrehelse, fiskehelse, fôr- og mattrygghet i Norge. Gjennom 125 år har forskere og fagfolk jobbet for sunne dyr i gode miljøer. Dette arbeidet har også vært viktig for å styrke folkehelsa. I vår globaliserte verden, der folk, fisk og fe krysser landegrenser i enda større grad enn før, sikrer Veterinærinstituttets arbeid oss en nødvendig beredskap også mot nye, smittsomme dyresykdommer.

Ytterligere økt beredskap med nye Veterinærinstituttet på Ås

I 2019 når Veterinærinstituttet flytter inn i nye lokaler på Ås, blir instituttet blant de mest moderne og best utstyrte i Europa. Dette vil gi Norge økt beredskap mot alvorlige dyresykdommer. Byggeprosjektet har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet, herunder sikkerhet i forhold til sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker.  

Det blir mulighet til å ta inn store dyr for undesøkelse av sykdomsårsak, og man kan arbeide trygt med alle typer smittestoff som kan gi alvorlig sykdom hos dyr og mennesker.

Lokalene bygges nært noen av Veterinærinstituttets viktigste samarbeidspartnere som NMBU, NIBIO og Nofima, og vil være av stor betydning for forskningssamarbeid og synergieffekter.

Mer om historien

Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891 som et diagnoselaboratorium for dyresykdommer. Instituttet var da det første av sitt slag i Norden. Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe tuberkulose og brucellose. Instituttet fikk etter hvert i oppdrag å forebygge også andre sykdomsutbrudd, samt produsere ulike sera og vaksiner. I 1990-årene ble instituttet utvidet med regionale enheter i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. I dag berører den faglige virksomheten hele næringskjeden fra planter via fôr, fisk, dyr og mat til mennesker.

 • 1891      Veterinærinstituttet opprettes som det første i Norden.
 • 1914      Veterinærinstituttet flyttes til nytt laboratorium på Adamstua. Produksjon av serum starter.
 • 1924      Norges første doktorgrad på fiskehelse avlegges.
 • 1953      Brucellose (smittsom kalvekasting) - som storfetuberkulose og andre alvorlige sjukdommer – er nær utryddet i Norge.
 • 1960      Starter arbeid med fiskesykdommer.
 • 1991      Regionale laboratorier inkluderes.
 • 1995      Næringsmiddelhygiene blir et nytt fagområde.
 • 1997      Veterinærinstituttet blir forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og med eget styre.
 • 1999      Norsk Zoonosesenter etablert ved VI.
 • 2014      Feirer 100 år på Adamstua.
 • 2015      Akvatisk biosikkerhet og antibiotikaresistens er nye satsinger. 
 • 2016      Prionsykdommen Cronic Wasting Disease(CWD) påvist for første gang i Europa og for første gang i verden på reinsdyr.
 • 2019      Flytter til nye fasiliteter på Ås

Om Veterinærinstituttet:

Veterinærinstituttet er Norges ledende kunnskapsleverandør for nasjonal beredskap innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Instituttet er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å avdekke og avverge helsetrusler felles for dyr og mennesker («én helse»). Veterinærinstituttet ble etablert i 1891 og har i dag 340 ansatte fordelt på seks byer. Vi samarbeider med myndigheter og næringsliv om å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge.

 

Powered by Labrador CMS