- Den eksisterende industrikulturen er en av Indre Fosens viktigste ressurser for å utvikle framtide arbeidsplasser, sier seniorforsker Roald Sand. (Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling)
- Den eksisterende industrikulturen er en av Indre Fosens viktigste ressurser for å utvikle framtide arbeidsplasser, sier seniorforsker Roald Sand. (Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling)

Utviklingsmuligheter for Indre Fosen

Den nye kommunen Indre Fosen blir etablert i 2018, og består av dagens Rissa og Leksvik kommuner.

Indre Fosen har mistet mange arbeidsplasser de siste årene. Kommunene søker nå om status som omstillingskommune, og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort en utviklingsanalyse av den nye kommunen.

– Selv om det har vært en negativ utvikling i sysselsetting i deler av dagens industri i Leksvik og Rissa kommuner, ligger det utviklingsmuligheter i den industri- og næringskompetanse som finnes i bedriftene, sier seniorforsker Roald Sand.

I rapporten anbefales fire satsingsområder for omstillingsarbeidet i Indre Fosen:

  • Å etablere en industriklynge i den nye kommunen.
  • Å aktivt bidra til en mer variert næringsstruktur, ved å støtte opp under og legge til rette for et mangfold av næringer.
  • Kompetanseheving og kunnskapsoverføring.
  • Generell tilrettelegging for stedsutvikling, ledet av kommunen.
Powered by Labrador CMS