Utvalg skal vurdere thorium

Et statlig utvalg skal nå se nærmere på bruk av thorium til energiproduksjon.

Norges forskningsråd skal administrere gjennomføringen av utredningen på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Utvalget skal bestå av representanter fra ulike faglige miljøer i Norge og internasjonalt.

Bakgrunnen er økt interesse, både fra Stortinget og samfunnet for øvrig, for å se på mulighetene til å ta i bruk de store thoriumforekomstene vi har i Norge til produksjon av energi.

Målet er at utredningen skal være klar i løpet av året.

- Utvalget skal gjennomføre en utredning for å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Thorium kan brukes som brensel i kjernekraftverk og har enkelte interessante egenskaper som skiller det fra uran som brukes i dagens kjernekraftverk. I tillegg finnes det tre ganger så mye thorium som uran i verden i dag.

(NTB)