En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

- Autoritære ledere lærer av hverandre. Tyrkias Erdogan og Russlands Putin kan bli brukt som inspirasjon av aspirerende diktatorer, ifølge Carl Henrik Knutsen.
- Autoritære ledere lærer av hverandre. Tyrkias Erdogan og Russlands Putin kan bli brukt som inspirasjon av aspirerende diktatorer, ifølge Carl Henrik Knutsen.

EU-millioner til forskning på autoritære regimer

Publisert

Når demokratier truer med å forvitre, blir kunnskap om autoritære regimer viktig. Carl Henrik Knutsen mottar ERC-stipend for å forstå diktatorens logikk.

Demokratiet er under press. Sjøl om det aldri før har vært flere demokratiske land i verden, hevder en ny rapport at halvparten av demokratiene lider av forvitring. Bevisst svekkelse av borgerrettigheter og nedbygging av instanser som kan kontrollere myndighetene, fører ifølge rapporten til en demokratisk tilbakegang globalt.

- Det kommer så klart an på hvordan man måler utviklingen. Men nesten uansett hvilket mål vi bruker, ser vi enten en stagnasjon på demokratinivå eller en tilbakegang i løpet av de siste ti åra, sier Carl Henrik Knutsen

Professoren ved Institutt for statsvitenskap og hans prosjekt The Emergence, Life, and Demise of Autocratic Regimes (ELDAR) tildeles det prestisjefylte ERC Consolidator fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Stipendet tildeles etablerte forskere som ønsker å konsolidere sin innsats ved å danne et forskningsteam knytta til et bestemt prosjekt.

ELDAR handler om politikk i diktaturer. Om hvordan autoritære regimer oppstår, hvilken politikk som kjennetegner slike styresett, og hvorfor autokratiene eventuelt bryter sammen.

Arbeidet vil bli en videreføring av to spor Knutsen gjennom sin forskning har fulgt i mange år.

- Det ene gjelder økonomisk politikk. Hvorfor bestemte typer regimer fører den økonomiske politikken som de gjør, med tanke på offentlige tjenester, utdanning, investeringer. Det andre sporet handler om sammenbrudd og endring av regimer.

Disse aspektene henger sammen all den tid politikken som regimet fører øker eller minsker sjansen for kollaps, sier han.

Les mer om tildelingen på hjemmesidene til UiO