En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Professor Johanna Olweus har fått 20 millioner kroner til forskning på immunterapi.
Professor Johanna Olweus har fått 20 millioner kroner til forskning på immunterapi.

20 millioner til ny kreftforskning

Publisert

– Immunterapi har revolusjonert kreftbehandling, men vi mangler fremdeles en helbredende behandling for de aller fleste av pasientene som får kreft med spredning, sier Johanna Olweus, professor ved Institutt for klinisk medisin og Oslo Universitetssykehus.

Hun har fått 20 millioner kroner fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) til sitt prosjekt på immunterapi. Teknologien Olweus og kolleger har utviklet ligger i fronten innen kreftbehandling. Med dette prosjektet har de fått midler til å identifisere målstyrende enheter med tanke på fremtidig immungenterapi.

– Både immunterapi og immungenterapi har vist seg å være veldig effektivt. Men vi har altfor få gode mål for behandlingen og altfor få gode målstyrte enheter. Derfor er det viktig å finne nye måter å gjøre dette på. Her har vi utviklet teknologi som vi ligger i fronten med. Vi skal høste pasientens immunceller fra blodet og utstyre dem med de målstyrende enhetene i laboratoriet ved bruk av genmanipulering. Når de genmodifiserte immuncellene settes tilbake i pasientens blodstrøm, vil de være i stand til å oppsøke kreftcellene og drepe dem, sier Olweus.

Målet er å komme i gang med de første utprøvningene med pasienter i løpet av et par år.

– Forhåpentlig kan vi i framtiden kurere en del kreftformer like effektivt som immunsystemet kan kurere influensa, forklarer hun.

ERC støtter grensesprengende og innovativ forskning gjennom langsiktig finansiering. Consolidator Grant retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter avlagt doktorgrad. Johanna Olweus får 20 millioner kroner fordelt over fem år til dette prosjektet.

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til Universitetet i Oslo