Rekordmange ulvekull i grenserevir

Det er i år påvist fem valpekull i ulveflokker som lever både i Norge og Sverige. Det er flere enn noen gang siden overvåkingen startet.

Resultatet kommer fram i den foreløpige siste statusrapporten fra overvåkingen av ulv, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rovdata overvåker rovdyr i Norge.

– Vi har påvist at det ble født fem kull med ulvevalper i 2012 i revir som Norge deler med Sverige. Dette er det meste vi har registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt ble etablert i 2000, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata, i et nyhetsbrev.

I 2009 ble det registrert valpekull i fire grenserevir, som var høyeste antall fram til nå.

Det er tidligere i vinter bekreftet at det i fjor ble født valper i tre helnorske revir, slik at det til sammen så langt denne sesongen er påvist åtte ulvekull i revir som er helt eller delvis på norsk jord.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål om at det skal fødes tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år. (NTB)