Østmarka kan få egen ulvefamilie

Østmarka ved Oslo kan få sin egen ulvefamilie til våren. To ulver går sammen i Østmarka, og minst én av dem markerer revir. Fylkesmannen har fått beskjed fra Statens naturoppsyn at det er revirmarkeringer fra i alle fall det ene dyret.

– At det er revirmarkering, betyr at det trolig er snakk om en hannulv og ei tispe, og at ulvene trolig har laget seg et hjemmeområde, forteller fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Når ulver har laget seg et hjemmeområde, vil det være en mulighet for at disse kan få valper til våren. DNA-prøver tatt av dyrene kan fortelle hvilke ulver det er snakk om og hvor de kommer fra.

– Disse prøvene er fortsatt ikke ferdig analysert, men vi regner med å få svar innen relativt kort tid, forteller Vikla.

Oslo og mesteparten av Akershus ligger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, vedtatt av Stortinget. Det vil si at området ligger i ulvesonen, hvor Stortinget har bestemt at det kan være ulv fordi konfliktene med sau på beite ikke er for store. (NTB)