null (Foto: Jonas Hasselgren)
null (Foto: Jonas Hasselgren)

Skal forske på naturbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i norsk bioøkonomi. Nå starter BIOTOUR-prosjektet. Her vil forskere og næringsaktører jobbe sammen om kunnskap som kan sikre bærekraftig utvikling.

I fire år framover vil 22 forskere fra fem norske og fire utenlandske universiteter og institutter jobbe sammen med fem norske næringslivspartnere. Målet er å finne fram til nøkkelbetingelser for å videreutvikle det naturbaserte reiselivet og sikre næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

BIOTOUR er finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR-programmet.

- BIOTOUR traff tidsånden perfekt: Bioøkonomi er en global trend, der reiseliv utgjør en viktig del. Her hjemme kommer det snart en stortingsmelding om reiseliv og en strategi om naturbasert reieliv, sier Tina Rebecca Hov-Gylthe, rådgiver i Forskningsrådets avdeling for landbaserte bioressurser og miljø.

Powered by Labrador CMS