(Foto: Politihøgskolen)
(Foto: Politihøgskolen)

Truslar, makt og vern på Politihøgskolen sin forskingskonferanse

Politihøgskolen sin forskingskonferanse blir i 2016 arrangert 9. og 10. juni, i lokala på Majorstuen i Oslo. Hovudtema er klart: Politiet ved nye grensar – truslar, makt og vern.

Årets konferanse skal handle om grenser i vid forstand, både dei konkrete som Schengen, nasjonale grenser og nye politidistrikt, men også i meir overførd tyding knytt til grenser for bruk av makt, etiske grenser og grenser for vern.

Påmeldingsfrist er 23. mai.

Powered by Labrador CMS