Trenger vi koppeviruset?

Etter 11. september er koppeviruset viet ny oppmerksomhet. Kopper er utryddet, og så vidt vi vet, finnes viruset oppbevart kun to steder, så hvorfor destrueres ikke disse, så er vi kvitt viruset for alltid?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Virus på avveie?

Kopper tok livet av 300 millioner mennesker i det forrige århundret.

- Da kopper ble utryddet på slutten av 70-tallet ble det bestemt, blant annet i samråd med Verdens helseorganisasjon (WHO) at koppeviruset ikke skulle oppbevares andre steder enn i to laboratorier, ett i det tidligere Sovjetunionen og ett i USA. Planen var at disse to lagrene så skulle ødelegges ved et senere tidspunkt, sier overlege Øistein Løvoll ved Folkehelseinstituttet.

- Nå har man valgt å beholde lagrene fordi man ikke føler seg helt sikre på at viruset ikke også finnes andre steder. Dersom man får behov for å lage nye vaksiner og sette i verk andre tiltak mot bruk av koppeviruset som biologisk stridsmiddel, trenger man viruset i forskningssammenheng, sier Løvoll

Biovåpen

"Behovet for ny koppevaksine kan oppstå"
"Behovet for ny koppevaksine kan oppstå"

- Men er det behov for en ny vaksine?
- Det man er redd for, er at de som eventuelt vil bruke koppeviruset som biovåpen i terrorangrep, skal genmanipulere viruset slik at dagens vaksine ikke virker. Dersom man har ødelagt viruslagrene, har man ikke noe å lage ny vaksine fra, sier Løvoll.

- Men kan ikke disse lagrene i seg selv bli terrormål?
- Jeg går ut i fra at de lagrene som finnes i dag har maksimal sikkerhet. Det man er litt bekymret for er at det ved Sovjetunionens fall kan ha kommet noe på avveie. Mange vitenskapsmenn ble arbeidsløse og de kan ha blitt rekruttert til land som ønsker deres tjenester, sier Løvoll.

Uenighet

Ikke alle er enige i at lagrene skal beholdes. Noen mener at dagens vaksine er bra nok, og dersom det dukker opp en genmanipulert variant av viruset, egner ikke det nedfrosne viruset seg som utgangspunkt for ny vaksine. WHO skal behandle saken på sitt møte i mai.

Powered by Labrador CMS