GR8 språk med chatting

Chatting og SMS ødelegger ikke barnas grammatikk, ifølge en kanadisk undersøkelse. Selv om det er fullt av snarveier og forkortelser, kan språket som brukes være ganske avansert.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

80 prosent av kandiske tenåringer chatter på nett og mobil, og bruker kjapt tastespråk i meldingene.

- Alle tror barn ødelegger språket sitt med tekstmeldinger, men tekstingen viser at de uttrykker seg på en svært fleksibel måte, sier lingvist Sali Tagliamonte ved University of Toronto.

- De viser en veldig god kontroll over språket.

Kombinerer enkelt og formelt

Sammen med kollega Derek Denis undersøkte Tagliamonte 71 tenåringer i Toronto og deres språkbruk på instant messaging, chat og mobilmeldinger over to år.

Mer enn én million ord ble analysert, både vanlige forkortelser (som LOL - laugh out loud/ler høyt og CU L8R - see you later/treffes senere) og grammatiske særtrekk - blant annet forsterkende uttrykk som “that’s so cool”.

Selv om SMS-språket tar mange uttrykk fra talespråk, brukte tenåringene en kombinasjon av enkelt og komplekst språk - ikke bare muntlige uttrykk, men også formelle vendinger som ville vært totalt ukule hvis de ble sagt i stedet for tekstet.

Under chatting vekslet ofte deltakerne mellom uformelt språk og mer presise uttrykk, viste undersøkelsen. Og bare 2,4 prosent av ordene var forkortet.

Få skrivefeil

Den amerikanske lingvistikkprofessoren Naomi Baron undersøkte i 2005 bruken av instant messaging blant collegestudenter, og fant en slående mangel på skrivefeil og språkslurv.

"Sali Tagliamonte. (Foto: University of Toronto)"
"Sali Tagliamonte. (Foto: University of Toronto)"

Ut fra 2185 analyserte beskjeder og 11 000 ord dukket det bare opp 171 feilstavelser, 31 forkortelser og bare 90 akronymer (som LOL og CU).

Tendensen var at ettersom tenåringene ble eldre ble IM-beskjedene mer “skriftlige” og mindre forkortede, fordi de ikke lenger ble brukt til å markere hvor kul man var.

Kreativt språk

Disse funnene er mye de samme som den svenske språkforskeren Ylva Hård af Segerstad fant i sin undersøkelse fra 2002, “Use and Adaptation of Written Language to the Conditions of Computer-Mediated Communication”.

I denne studien undersøkte hun kommunikasjonen i epost, mobilmeldinger, chat og instant messaging.

- Undersøkelsen viser at disse relativt nye formene for kommunikasjon har skapt nye uttrykksformer og utviklet nyskapende metoder for språkbruk, skriver Hård af Segerstad i rapporten.

Forkorting av ord og setninger sparer tid og plass, og viser en “språklig bevissthet” som slett ikke tyder på språklig forfall, konkluderer hun.

Referanse:

S. Tagliamonte og D. Denis: LOL for Real! Instant Messaging and Teen Language.

Lenke:

University of Toronto: Instant msg-ing messes with grammar? As if! lol!

Powered by Labrador CMS