Mange pasientene som googler etter symptomer på nettet har funnet frem til svært alvorlige diagnoser som årsak til sine plager, uten at dette er riktig, forteller fastlege.
Mange pasientene som googler etter symptomer på nettet har funnet frem til svært alvorlige diagnoser som årsak til sine plager, uten at dette er riktig, forteller fastlege.

Dr. Google tar som oftest feil

Leter du etter symptomer på sykdom på nettet? Da er det størst sannsynlighet for at du får feil diagnose, viser en ny studie.

Har du vært litt ruskete i halsen og googlet «symptomer på covid-19» en gang i løpet av de siste ukene?

En ny studie fra Australia viser at over 80 prosent søker på nettet etter helseinformasjon.

Nesten 40 prosent søker råd om egenbehandling.

32 prosent var riktig

De siste årene har flere apper som sjekker symptomer som brukeren legger inn, kommet på markedet.

I studien analyserte de australske forskerne 36 internasjonale mobil- og nettbaserte symptomsjekkere.

De fant at diagnosen i selvsjekkerne ble riktig bare i 32 prosent av tilfellene.

Finner alvorlige diagnoser

Marte Kvittum Tangen er fastlege og leder av Norsk forening for allmennmedisin. Hun forteller at hennes pasienter i økende grad har søkt informasjon på nett i forkant av legetimene.

– Mitt inntrykk av treffsikkerheten stemmer godt med det forskerne finner i denne studien.

Mange av pasientene hennes har funnet frem til svært alvorlige diagnoser som årsak til sine plager, uten at dette er riktig.

– Det gir grunn til unødvendig bekymring og engstelse og medfører en stor påkjenning for pasienten, mener hun.

– Kan bli et kapasitetsproblem

De har sett både på selvsjekkere og triageringsløsninger. Det siste er løsninger som gir deg råd om når du skal søke helsehjelp.

Intuisjon og skjønn er viktige arbeidsredskap for leger. Dette går du glipp av med elektroniske løsninger, sier Marte Kvittum Tangen.
Intuisjon og skjønn er viktige arbeidsredskap for leger. Dette går du glipp av med elektroniske løsninger, sier Marte Kvittum Tangen.

Forskerne fant ut at rådene som ble gitt om når folk bør søke legehjelp for akutte tilstander var riktig i 60 prosent av tilfellene og i 30 prosent av tilfellene ved ikke-akutte tilstander.

– Dette kan medføre at mange som trenger rask legehjelp ikke søker hjelp. Det er svært bekymringsfullt. Det kan også medføre at de som har en tilstand hvor det ikke haster med legehjelp eller som ikke trenger legehjelp, får råd om raskt å oppsøke lege. Dette blir et kapasitetsproblem og feil bruk av ressurser, mener Tangen.

Dersom pasienten hadde en sjelden sykdom, ble treffsikkerheten betydelig lavere.

Rammer de mest sårbare

Tangen mener at det største problemet er om løsningene fører til at noen som burde tatt kontakt med legen, ikke gjør det.

– Spesielt er det de mest sårbare pasientene som rammes hardest av dette.

For fastleger er kjennskapen til pasienten avgjørende når de diagnostiserer, mener hun.

– Pasienter uttrykker seg på svært ulike vis. Noen overdramatiserer og noen underrapporterer. Intuisjon og skjønn er viktige arbeidsredskap for oss. Jeg tror at de manglende mulighetene til dette i elektroniske løsninger som er undersøkt er årsaken til at man får såpass lav treffsikkerhet på diagnoser.

De fleste pasienter med kronisk sykdom har mer enn bare én sykdom, minner fastlegen på.

– Kjennskap til pasientene og livet de lever er derfor svært viktig for å kunne gjøre riktige beslutninger.

Vil ha mer e-konsultasjoner

I forrige uke la Regjeringen fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024.

Der ble ny teknologi fremhevet som en mulighet for å behandle sykdom. Regjeringen ønsker å øke bruken av e-konsultasjoner. Det skal prøves ut et system for å sortere ut pasienter ut fra hva som haster mest. Dette skal evalueres.

Legeforeningen er svært opptatt å beskrive og finne bedre løsninger enn de som er undersøkt i denne studien, mener Tangen.

E-konsultasjoner hos fastlege er noe helt annet enn e-konsultasjoner hvor lege og pasient ikke er kjent med hverandre fra før, minner hun om.

– Og det må fortsatt være god mulighet for å komme i kontakt med fastlegen uten å måtte gjennom en elektronisk sortering.

Referanse:

Michella G. Hill: The quality of diagnosis and triage advice provided by free online symptom checkers and apps in Australia, The Medical Journal of Australia, mai 2020

Powered by Labrador CMS