Colorbox
Colorbox

Synlige tegn på ME i hjernen

Kronisk utmattelsessyndrom er kjennetegnet av dyp, kronisk, passiviserende trøtthet.

Den er også kjent som ME - myalgisk encefalomyelitt.

Sykdommen har hittil vært en gåte. Nå har japanske forskere funnet synlige tegn på nevrologisk inflammasjon hos personer med disse symptomene. Funnene er gjort ved hjelp av en PET-scanner. 

Så langt har man ikke hatt klare bevis som støtter teori om at tilstanden innebærer inflammasjon i nervecellene.

Forskerne brukte PET-scanner på ni personer med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/ME, og på ti friske i kontrollgruppen. 

Nivåene av markører for nevroinflammasjon var forhøyet hos personene som oppga symptomer som utmattelse, smerte, depresjon og svekket tenkeevne i forhold til hos de friske. Deler av hjernen som har med kognitive funksjoner å gjøre, var rammet av inflammasjon.

Kognitive funksjoner, som har med oppfattelse, erkjennelse og tenkning å gjøre, er svekket hos ME-pasienter.  

Studien viser en klar sammenheng mellom symptomer og nevrologisk inflammasjon. Dette er et viktig skritt i retning av å finne metoder for å behandle og forebygge denne svekkende sykdommen, mener forskerne. 

Den kliniske studien er gjort av forskere ved Riken, Japans største forskningsinstitutt. (forskning.no/als)

Powered by Labrador CMS