Sykling ikke så farlig

Det er mye tryggere å sykle enn man tidligere har antatt. Tidlig på 1990-tallet ble antallet sykkelskader anslått til 10 000-12 000 i året. Nå tyder en ny undersøkelse på at det faktiske tallet er mellom 4 500 og 5 000.

I tillegg er et flertall av skadene bare overfladiske. 60 prosent av dem som blir skadd, er ute og sykler igjen allerede dagen etter ulykken, skriver Dagsavisen.

- Mange skader er ofte blitt brukt som et argument mot sykling. Nå ser vi i stedet at den helsemessige gevinsten er enda større enn antatt, kommenterer Trond Berget, generalsekretær i Syklistenes landsforening.

Den nye undersøkelsen er basert på opplysninger fra nærmere 4 300 syklister.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen, og blir omtalt i siste nummer av TØI-tidsskriftet Samferdsel.

- Sykkelen er et tryggere framkomstmiddel enn det vi tidligere har trodd. Utviklingen har dessuten vært gunstig sammenlignet med moped og motorsykkel, sier TØI-forsker Torkel Bjørnskau.

Tall fra Statistisk sentralbyrå underbygger dette. I 1993 ble nærmere 1 100 syklister skadd, mot rundt 700 i 2004. Samtidig gikk antallet hardt skadde eller drepte ned fra 160 til 60.

- Det ser samtidig ut til at underrapporteringen er mindre enn vi trodde for noen år tilbake, konstaterer Bjørnskau.

(NTB)

Powered by Labrador CMS